Pages

Selasa, Desember 02, 2008

Syair Imam Ahmad bin Hanbal

Agama Nabi Muhammad s.a.w. membawa berita,
Athaar (hadis) merupakan sebaik-baik kenderaan.

Janganlah kamu bencikan hadis dan peminatnya,
Sedang fikiran (semata) itu sebagai malam dan hadis itu siang (terang-cuaca).

Mungkin seorang pemuda tidak mengerti kesan yang membawa petunjuk,
Sedang terbitnya matahari membawa cahaya terang.

(Syair Imam Ahmad bin Hanbal)

0 komentar: