Pages

Selasa, Juli 27, 2010

Dr Akram Diya' al-Umari, Pengarang Sirah Nabawiyah As-Sahihah

Dr Akram Diya' al-Umari al-Musli al-Iraqi ialah seorang profesor sejarah Islam dan ilmu pengetahuan moden. Dia lahir pada tahun 1942 di utara Iraq.

Pengajian

- Fakulti Pendidikan di Universiti Baghdad dan lulus pada tahun 1963.
- Meraih gelar Master dari Kolej Seni dalam Sejarah Islam, Universiti Baghdad pada tahun 1966.
- Menerima gelaran doktor Sejarah Islam di Universiti Ain Syams di Kaherah, pada tesis 'Sejarah al-Khatib al-Baghdadi, Baghdad'

Peranan Pendidikan

- Pengarah, Fakulti Seni, Universiti Baghdad sejak tahun 1966 dan sepuluh tahun sampai dia dipindahkan ke Universiti Islam Madinah.
- Ketua Jabatan Pengajian Pascasarjana di Universiti Islam Madinah pada tempoh tahun 1977 hingga 1983.
- Ketua Dewan Ilmiah Universiti Islam Madinah pada tempoh 1978-1983.
- Profesor sejarah Islam di Universiti Islam Madinah.
- Seorang ahli Majlis Pusat Perkhidmatan al-Sunnah dan sirah Nabi.
- Seorang ahli kerja Dewan Raja Fahd Ilmiah Kompleks Percetakan al-Quran.
- Membimbing lebih dari enam puluh tesis dan surat untuk PhD dan Master selama dua puluh tahun terakhir, universiti dan perguruan tinggi swasta di Arab Saudi dan membahas sejumlah besar disiplin, termasuk Hadis dan sejarah Islam dan pendidikan Islam.
- Menjadi rujukan dalam penilaian dari banyak karya ilmiah dari berbagai perguruan tinggi, serta promosi saintifik bagi banyak guru di universiti dan Arab Saudi.
- Sampai saat ini Profesor di Kolej Syariah dan Undang-undang di Universiti Qatar pada tahun 1995.

Karya-karyanya

1. As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah - Sebuah kitab sirah moden tentang perjalanan hidup dan dakwah Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa Sallam dengan mendahulukan/mengedepankan metod (kaedah) ahli hadis tanpa membelakangkan metod dan usaha ahli sejarah. Yang dengannya penulis berusaha menyusunnya dengan sedaya-upaya bagi memastikan kesahihan setiap fakta yang dibawa dan dibentangkan melalui buku ini.

2. Al-Risalah wa al-Rasul
3. Masyarakat Madani di Zaman Nabi
4. Usia Khalifah
5. Nilai-nilai Masyarakat Muslim Dari Perspektif Sejarah
6. Dan lain-lain

Anugerah

Dr Akram Diya' al-Umari telah menerima Hadiah Antarabangsa Raja Faisal bagi Pengajian Islam tahun 1996.

Terjemahan dan tambahan dari bahasa Arab: http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B1%D9%85_%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A

Rabu, Juli 21, 2010

Syeikh Muhammad Jamaluddin al-Qasimi

Al-Allamah al-Muhaddis Syria, Syeikh Muhammad Jamaluddin bin Muhammad Said bin Qasim bin Soleh bin Ismail bin Abu Bakar yang lebih dikenal dengan al-Qasimi. Wafat tahun 1332 H/1914 M. Dia ialah ulama' hadis besar Syria sebelum era Syeikh Ahmad Syakir, Syeikh Bahjat al-Baithar dan Syeikh al-Mujaddid Nasiruddin al-Albani (semoga Allah merahmati mereka semuanya).

Syeikh al-Muhaddis Ahmad Syakir ialah salah satu muridnya, dia pernah berkata tentang gurunya itu, “Pada saat kami menginjak dewasa, kami yang sangat ingin berhias dengan ilmu yang benar, iaitu ilmu al-Quran dan as-Sunnah. Kami sangat gemar dengan kitab-kitab para salafus soleh serta kitab-kitab yang sesuai dengan manhaj mereka dan orang-orang yang datang setelah mereka yang berpegang teguh dengan petunjuk kenabian. Dan mereka mengikuti dalil yang sahih tanpa disertai taksub terhadap suatu pendapat dan hawa nafsu. Serta tidak pula hanya taqlid buta. Guru kami al-Qasimi rahimahullah ialah orang yang pertama yang berjalan dengan manhaj yang lurus ini…” (Lihat pengantar kitab al-Mashu’ala al-Jaurabain karya al-Qasimi).

Di antara karya-karyanya yang terkenal ialah Mau'izah al-Mukminin min Ihya 'Ulumuddin, Tafsir Mahasin an-Takwil, Hayat al-Bukhari dan lainnya.

Terjemahan dan tambahan dari bahasa Indonesia: http://biografiulamasunnah.blogspot.com/2009/11/syaikh-muhammad-jamaluddin-al-qasimi.html

Syeikh Muhammad Ied al-Abbasi

Syeikh al-Alim Muhammad Ied bin Jadallah al-Abbasi, lahir tahun 1357 H di Syria. Setelah menghafal al-Quran, dia pergi belajar kepada Syeikh Mula Ramadan al-Buti (Ayah Dr Muhammad Said Ramadan al-Buti), Mufti Syria, Ahmad Kiftaro dan lainnya. Kemudian Ustaz Khoeruddin al-Wanili memgenalkan kepadanya Syeikh al-Muhaddis al-Albani rahimahullah. Syeikh al-Albani ialah seorang yang membuatkan Syeikh al-Abbasi takjub akan ilmunya, tahqiqnya dan manhajnya yang lurus, kemudian kepadanya beliau berguru dan mengenal sunnah sahihah.

Di antara karya-karyanya yang terkenal ialah Bid’ah Ta’asub Mazhabi, Nasihati li Jama’at wal Ahzab al-Islamiyah, Haqiqah Tawasul wa Ahkamuhu dan lainnya.

Terjemahan dari bahasa Indonesia:
http://biografiulamasunnah.blogspot.com/2009/11/syaikh-muhammad-ied-al-abbasi.html

Dr Yusuf al-Qaradawi: Sejarah Hidup dan Pemikiran (Siri 6 - Akhir)

Oleh Mohd Rumaizuddin Ghazali

Keistimewaan al-Qaradawi

1.Ketajaman akal dan pandangan yang bernas

Sebagai seorang pendakwah, al-Qaradawi mempunyai ketajaman akal dan pandangan yang bernas dalam mengutarakan sesuatu isu dan menyelesaikannya dalam konteks masyarakat kini. Perkara ini dapat dilihat dalam penulisan-penulisan beliau terutama mengenai gerakan Islam dan keutamaannya dalam menghadapi arus globalisasi. Dalam buku Fiqh al-Awwalawiyyat, al-Qaradawi menghuraikan keutamaan dengan mengambil contoh dari al-Quran, al-sunnah serta para pendakwah sepanjang zaman.
Beliau menghuraikan perkara ini dengan jelas dan mudah sehingga mencengkam jiwa pembacanya. Walaupun perkara keutamaan ini telah dinyatakan dalam al-Quran tetapi ia semakin diabaikan sehingga al-Qaradawi menulis buku ini untuk menyedarkan peranan yang perlu dipikul oleh umat Islam. Di samping itu, al-Qaradawi juga mengakui peranan akal dalam islam. Beliau menyatakan dalam bukunya al- Ilm wa al-‘Aql fi al-Islam (Ilmu dan akal dalam Islam) yang menerangkan kedudukan akal dan Islam memuliakan akal dengan mengiktirafkan ijtihad sebagai salah satu hukum yang diputuskan akan mendpat pahala sama ada betul atau salah. Walaupun begitu akal harus dibimbing oleh wahyu.

2.Sasterawan

Al-Qaradawi juga merupakan seorang sasterawan dan sejak kecil lagi beliau menulis rangkap syair-syair Arab.Beliau amat menyukai syair yang bertemakan ketuhanan dan kemanusiaan.Al-Qaradawi juga mempunyai buku syair yang berjudul Nafahat wa lahahat, dan al-Muslimun al-Qadimun. Syair yang pertama ditulis ialah bertajuk Safarat al-indhar. (Bunyi sirene) Syair itu menggambarkan sebuah zaman yang ditimpa peperangan. Apabila masyarakat mendengar bunyi sirene pada malam hari, maka sekilas itu mereka mematikan seluruh lampu. Sedangkan jika mereka mendengarnya di siang hari, mereka akan tergegas-gesas bersembunyi. Syair ditulis semasa beliau berada di tahun Dua Menengah Rendah, Maahaad Agama Tanta. Antara syairnya ialah syair yang ditulis dalam buku kisah Yusuf al-Siddiq yang berbunyi :

Wahai engkau yang disingkirkan oleh gelapanya malam, hadapilah ia dengan kesabaran,
Kerana siang dan malam akan selalu bergantian
Lihat cuaca yang dapat cerah kembali meskipun awan telah menyelimutinya
Dan malam akan berakhir dengan datangnya cahaya pagi hari
Lihatlah Yusuf yang dengan tangannya berhasil menguasai Mesir
Padahal sebelumnya ia adalah penghuni penjara.

Dalam penjar Tur, Yusuf al-Qaradawi dan rakan-rakannya sering menghiburkan hati mereka dengan syair Mustaf Sadiq al-Rafi’I yang berjudul al-‘Arubah. Rangkapnya berbunyi antara lain:

Wahai Tuhan kami, hanya padaMulah kami menyeru
Berikanlah pertolongan yang telah Engkau janjikan kepada kami
Sesungguhnya kami hanya mengharapkan keredhaanMu
Kami tidak akan ridha dengan yang lain, kecuali engkau meridhainya.

Al-Qaradawi menulis rngkap syair khusus buat Hassan al-Banna iaitu :

Bagimu wahai pemimpinku, wahai guru yang mulia
Wahai orang yng membawa cahaya pada zaman kegelapan
Wahai pembimbing dunia yang mengikuti manhaj Nabi Muhammad
Wahai orang yang memiliki sifat generasi Dar al-Arqam
Engkau telah meninggalkan Islam dengan gagah berana, ia tidak memiliki
Anak kecuali para generasi muslim,
Engkau telah menuliskan kepda dunia akan benarnya sebuah pertolongan,
Dan engku menolaknya sampai menyiramnya dengan darah sendiri.
Mereka mengira bahawa engkau telah meninggal, padahal engkau tetap hidup di tengah-tengh kami,
Tidak pernah ada yang mati kecuali diktatator sang pelaku kejahatan.
Mereka mengira bahawa engkau telah tiada, padahal engkau nampak di tengah-tengah kami
Kami akan berjuang dengan manhajmu di seluruh pelusuk bumi yang fana.
Tidurlah di sisi Tuhanmu yang Maha Memberi Pemberi Petunjuk
Engkau telah mendirikan sebuah bangunan tak mungkin keruntuhan
Rasa cinta terhadapmu akan tetap tertulis dalam sanubari kami
Cahayamu akan selalu ada dalam hati dan namamu selalu ada pada mulut kami.

Al-Qaradawi mengambarkan penjara Tur sebagai tempat perkhemahan abadi bagi peningkatan peribadi anggoa Ikwan hingga tahun 1949. Rangkap syair tersebut berbunyi :

Wahai manusia, saat ini sejarah telah menjadi bukti perjuangan kami
Saat ini kebenaran telah nampak bagi sesiapa saja yang mahu melihatnya
Sesungguhnya kami telah melakukan dakwah dengan penuh keikhlasan
Dan kebenaran ini dapat dibuktikan dengan beribu dalil
Mereka telah menganggap kami tiada, sehingga kami bertanyanya,
‘kemanakah air mengalir’
Padahal ia menghidupkan (tumbuhan) yang telah mati dan
Memberi minum mereka yang kehausan
Mereka berkata,’Ke Penjara Tur’.maka kami katakana,’Ya, sekarang rumah Ikhwan telah terbuka
Untuk menghimpun kami sebagai satu saudara di jalan Allah
Di sanalah kami memutuskan segala sesuatu yang ditajuti musuh kami
Ia adalah sebuah musalla tempat kami membersihkan diri
Ia juga adalah sebuah tempat yang bersih yang menjadi tempat kami menguatkan badan
Ia juga adalah sebuah tempat perlatihan untuk menyiapkan
Kami sebagai bala tentera dalam menghadapi sebuah peperangan
Dan ia adalah sebuah lembaga pendidikan tempat kami lebih banyak mengenai kebenaran
Jika kami dilarang berkumpul lebih dari empat orang
Maka ia akan menghuni belantara penjara Tur yang penuh serigala
Mereka memasukkan ke dalam Tur agar tersiksa dan terasing
Tetapi atas nikmat Allah bagi kami, ia adalah sebuah taman
Inilah Tur yang mereka inginkan agar kami menjadi terhina
Padahal di sana pula, Tuhan kami berkenan menambahkan keimanan
pada jiwa kami.

3.Spiritual yang tinggi

al-Qaradawi seorang yang mempunyai sifat kerohanian yang tinggi.Sifat ini semestinya ada bagi seriap orang yang berada dalam medn dakwah. Kerohanian ini akan memancarkan ketulusn yang suci kepada Allah dan menambhakn keimanan. Al-Qaradawi menyebutkan bahawa penjara Tur telah bayak memberi latihan dan pengjaran kepada golongan Ikhwan untuk meningkatkan amalan kerohanian terutama dalam bulan Ramadhan. Di sini juga, mereka mengamalkan mathurat setiap solat Subuh dan Maghrib.

4.Kesetiaan kepada rakan

Al-Qaradawi amat seti kepada kwan sejak kecil lagi. Perkenalan beliau dengan Muhammad Damardasy Murad sejak di Mahaad Tanta dn tinggal serumah.al-Qaradawi menyifatkan Muhammad Damrsay sebagai teman baik dalam pelajaran, di rumah maupun dalm medan dakwah. Beliau adalah sahabat al-Qaradawi yang banyak mengetahui sifat keperibadian al-Qaradawi secara mendalam. Dalam Ikhwan, al-Qaradawi lebih mengenali banyak rakan-rakn seperti Abdul Wahab Battanuni, Ahmad Asal dan Sayyid Sabiq.

Kesetiaan beliau terhdap sahabat dapat dilihat dengan beliau mengarang buku tenatng perhubungan persahabatan dengan Muhammad al-Ghazali lebih dari 50 tahun. Begitu juga beliau mengarang buku tentang perhubungan persahabatan dengan al-Nadwi sejak mula al-Nadwi melawat Mesir pda tahun 1951 Beliau juga menulis ucapan takziah kepada sahabat-sahabatnya yang telah meninggal dunia.Ucapan-ucapan takziah itu dikumpulkan menjadi satu buku yang bertajuk fi wada’ al-‘alam. Antara ucapan takziah yang diberikan oleh al-Qaradawi iaitu Anwar al-Jundi, Ali Tantawi, Adil Husain, Muhamad Qutbah, Abdul Halim Abu Shaqah, Abdul Aziz bin Baz, Sayyid Sabiq, Mustafa al-Zarqa’, Jadul Haq Ali Jadul Haq, Muhammad al-Ghazali , Abdullah al-Ansari dan Abdullah bin Zaid al-Mahmud.

Sumber-Sumber Pemikiran Dakwah Al-Qaradawi

Al-Qaradawi dalam mengutarakan pandangannya mengambil sumber-sumber asasi sebagai titik tolak dalam karyanya dan pemidatoannya. Sumber-sumber tersebut ialah :

1. Al-Quran
al-Qaradawi menjadikan al-Quran sebagai sumber utama dalam pemikiran, tulisan sama aada dalam bidang fatwa dan dakwah. Perkara ini jelas dalam bukunya seperti al-Halal wa al-Haram fi al-Islam (halal haram dalam Islam), al-fatawa al-Mu’asarah (fatwa-fatwa semasa) dan Fiqh al-awlawiyyat (Fiqh Keutamaan). Beliau membawa dalil-dalil dari al-quran sebagai hujah yang utama. Al-Qaradawi sendiri mengakui bahawa al-Quran merupakan sumber utama dalam kehidupan seorang muslim. Dalam buku Marji’riyyat al-Ulya fi al-Islam (Rujukan Utama dalam Islam), al-Qaradawi menyebutkan bahawa al-quran dan al-sunnah merupakan dua sumber utama dalam perundangan Islam, akidah, ilmu pengetahuan, ibadat, perundangan, akhlak, adab dan keseluruhan bidang kehidupan dengan memahaminya dengan kefahaman yang betul.

2. Al-sunnah
al-Sunnah merupakan sumber kedua selepas l-qurn.Beliau sentiasa mengambil hujah-hujhserta dalil-dlil dari al-sunnah dalm menerangkan makna-makna al-Quran. Beliau juga mempertahankan al-sunnah daripada golongan yang ingin menghapuskannya sebagai sumber utama Islam. Sebagai contoh fatwa yang membolehkn seseorng itu bersembahyang dalam gerej jika tidak ad temapt yang lain berdasarkan hadith nabi yang menyebutkan bahawa Allah menjadikan bumi ini masjid dan bersih. Sekiranya umat aku ingin mengerjakan solat, maka boleh dilakukannya. Al-Qaradawi mengambil hadith ini sebagai hujah dan sumber dalam mengeluarkan fatwanya iaitu mengharuskan mengerjakan solat di gereja selagimana ia jauh dari syubhat dan kekotoran. Al. Qaradawi menyebutkan penyelesaian permasalahan feqah dalam mana-mana mazhab mesti merujuk kepada al-sunnah. Oleh itu para fuqaha telah menjadikan al-sunnah sebagai sumber kedua perundangan Islam selepa al-Quran dalam kitab-kitab mereka termasuk mazhab Daud dan Ibn Hazm al-Zahiri yang mengingkari Qias dan golongan Abu Hanafiah yng dikenali sebagai madrash al-ra’yu.(aliran ynag berdasarkn akal)


3.Kisah-Kisah Sejarah.

Al-Qaradawi sering kali membawa contoh-contoh sejarah ketamadunan manusia khususnya ketamdunan Islam. Beliau membaw contoh-contoh kisah sejarah sebagai iktibar dn pengajaran untuk umt Islam. Sebagai contoh al-Qaradawi telah membawa kisah Qarun yang melampaui batas dan melakukan kezaliman keapada kaum dn tidak bersyukur atas kurniaan Allah. Beliau juga memberi contoh kisah kaum ‘Ad yang sombong dan melakukan kerosakan di atas muka bumi. Begitu juga dengan kisah kaum Lut yang melakukan perbuatan keji. Akhirnya mereka dihancurkan oleh Allah.

4.Ilmu-Ilmu Agama dan Ilmu-Ilmu Kemanusian.

Dalam bukunya Thaqafah al-Da’iyyah (Pengetahuan Para Pendakwah) al-qaradawi telah menyebutkan keperluan pendakwah menguasi ilmu-ilmu Islam, ilmu sejarah,ilmu kemanusiaan, ilmu kesusasteran dn bahasa.Oleh demikian, kita dapti beliau menjadikn ilmu agama dan ilmu kemanusian sebagai asas dalam pemikirannya. Di samping itu juga, beliau adalah graduan kuliah Usuluddin iaitu kuliah yng mengajar pelbagai ilmu seperti akidah, falsafah, tafsir, hadith, fiqh dan usul fiqh. Ilmu-ilmu tersebut terdapat dalam dirinya sebagai persiapan dalam medan dakwah. Penguasaan dalam ilmu kemanusiaan jelas terbukti dalam karyanya Islam hadarah al-ghad. Dalam buku ini beliau mengambil pandangan Alex Lord, Henry land dan Graudi yang menyebutkan kepincangan dunia barat.

5.Realiti dan Keutamaan

al-Qaradawi sentiasa melihat realiti dan keutamaan dalam menyampaikan dakwahnya. Dalam mengemukakan sesuatu isu, al-Qaradawi akan melihat keutamaannya. Dalam mukadimah buku al-‘Aql wa al-‘ilm (Akal dan Ilmu), beliau menjelskan sebab beliau menangguhkan buku-buku yang berkaitan dengan tafsir bertema dan lebih menumpulan mengenai isu-isu semasa yang merupakan lebih utama ditulis pada waktu itu. Al-Qaradawi menulis buku khusus tentang keutamaan dalam dakwah dan pemikiran iaitu buku yang berjudul Fiqh al-awwalawiyyat.(Memahami fiqh Keutamaan). Beliau menerangkan tuntutan keeutamaan dalam al-Quran dan al-sunnah dan sebab kehilangan keutamaan dalam kehidupan kita kini.Beliau juga membawa contoh-contoh ulamak yang melaksanakan dakwah mengikut keutamaan.

Beliau menggabungkan kelima-lima ciri tersebut dalam menyampaikn dakwah sehingga dapat membentuk pemikiran yang bernas dalam menyelesaikan permasalahan ummah kini dengan pendekatan yang mudah. Kelima-lima unsur ini terpancar dari nilai-nilai asas syariah Islam.

Dr Yusuf al-Qaradawi: Sejarah Hidup dan Pemikiran (Siri 5)

Oleh: Mohd Rumaizuddin Ghazali

Buku-Buku Karangan al-Qaradawi


Al-Qaradawi telah mengarang hampir seratus buah buku dalam pelbagai bidang keilmuan Islam terutama dalam bidang sosial, dakwah dan pengajian Islam.Buku-buku beliau sangat diminati oleh umat Islam seluruh dunia. Bahkan buku-buku tersebut telah diulang cetak berpuluh-puluh kali dan diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa. Di samping itu, buku-buku tersebut dapat menjelaskan wawasan perjuangan dan pemikiran al-Qaradawi secara lebih terperinci.

1. Fikah dan Usul Fiqh

Sebagai seorang ahli fikah, beliau telah menulis beberapa buah buku yang terkenal seperti berikut :
1. Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, (Halal dan Haram dalam Islam), al-Maktab al-Islami, Beirut, 1980.
2. Fatawa Mu’asarah, 2 jilid ( Fatwa-Fatwa Semasa), Dar al-Wafa’, Kaherah., 1993
3. Al-Ijtihad fi al-Shari’at al-Islamiah, (Ijtihad dalam syariat Islam), Dar al-Qalam, Kuwait,1996
4. Madkhal li Dirasat al-Shari’at al-Islamiah, (Pengenalan Pengajian syariat Islam), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1997
5. Min Fiqh al-Dawlah al-Islamiah, (Fiqh Kenegaraan), Dar al-Shuruq, Kaherah,1997
6. Nahw Fiqh Taysir, ( Ke arah fiqh yang Mudah), Maktabah Wahbah, Kaherah,1999
7. Al-Fatwa bayn al-Indibat wa al-Tasayyub, (Fatwa-fatwa antara Kejituan dan Pencerobohan), Dar al-Sahwah,Kaherah,1992
8. Al-Fiqh al-Islami bayn al-Asalah wa al-Tajdid, (Fikah Islam antara ketulenan dan Pembaharuan), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1999
9. Awamil al-Sa’ah wa al-Murunah fi al-Syari’ah al-Islamiah (Faktor-Faktor kelenturan dalam syariah Islam), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1999
10. Al-Ijtihad al-Mu’asir bayn al-Indibat wa al-Infirat, (Ijtihad Semasa antara kejituan dan kecuaian), Dar al-Tawji’ wa al-Nashr, Kaherah,1994
11. Fiqh al-Siyam, ( Hukum Tentang Puasa), Dar al-Wafa’, Kaherah,1991
12. Fiqh al-Taharah, (Hukunm Tentang Kebersihan), Maktabah Wahbah, Kaherah,2002
13. Fiqh al-Ghina’ wa al-Musiqa (Hukum Tentang Nyayian dan Muzik ), Maktabah Wahbah, Kaherah,2001
14. Fi Fiqh al-Aqaliyyat al-Muslimah, ( Fiqh minoriti Muslim) Dar l-Shuruq, Kaherah, 2001
2. Ekonomi Islam

15. Fiqh al-Zakat 2 Juzuk (Fikah Tentang Zakat), Muasassah al-Risalah, Beirut,
16. Mushkilat al-Faqr wa kayfa Alajaha al-Islam, (Masalah kefakiran dan bagaimana Islam mengatasinya),Maktabah Wahbah, Kaherah, 1980
17. Bay’u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira; ( Sistem jual beli al-Murabah), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1987
18. Fawa’id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram, ( Faedah bank itulah yang diharamkan), Dar al-Wafa’, Kaherah,1990
19. Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami, ( Peranan nilai dan akhlak dalam ekonomi Islam), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1998
20. Dur al-Zakat fi alaj al-Musykilat al-Iqtisadiyyah, (Peranan zakat dalam Mengatasi Masalah ekonomi), Dar al-Shuruq, kaherah,2001


3. Pengetahuan tentang al-Quran dan al-Sunnah.

Al-Qaradawi juga melalukan kajian mengenai al-Quran dan al-Sunnah terutama dalam memahami metodologi, car berimteraksi dan membetulkan kefahaman mengenai al-Quran dan al-Sunnah. Dalam bidang ini beliau telah menulis :

21. Al-Aql wa al-Ilm fi al-Quran, ( Akal dan Ilmu dalam al-Quran), Maktabah Wahbah, Kaherah,1996
22. Al-Sabru fi al-Quran, (Sabar dalam al-Quran), Maktabah Wahbah, Kaherah,1989
23. Tafsir Surah al-Ra’d, (Tafsir surah Ra’d), Dar al-Bashir, Kaherah,1996,
24. Kayfa Nata’amal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyyah, (Bagaimana berinteraksi dengan sunnah), Dar al-Shuruq, Kaherah, 2000
25. Madkhal li Dirasat al-Sunnah, (Pengantar mempelajari sunnah), Maktabah Wahbah, Kaherah,1992
26. Kayfa Nata’amal ma’a al-Quran, ( Bagaimana berinteraksi dengan al-Quran), Dar al-Shuruq, Kaherah,1999
27. Al-Muntaqa min al-Taghib wa al-Tarhib ( hadith-hadith terpilih mengeni berit gembira dn peringatan), Dar al-Wafa, Kaherah, 1993
28. Al-Sunnah Masdaran li al-Ma’rifah wa al-Hadarah, (Sunnah sebagai sumber pengetahuan dan tamadun), Dar al-Shuruq, Kaherah,1997


4. Akidah Islam

Mengenai persoalan tauhid, al-Qaradawi telah menulis beberapa buah buku :

29. Wujud Allah, (Adanya Allah), Maktabah Wahbah, Kaherah,1990
30. Haqiqat al-Tawhid, (Hakikat Tauhid), Maktabah Wahbah, Kaherah,19
31. Mawqif al-Islam min al-Ilham wa al-Ksh wa al-Ru’a wa Min al-Kananah w al-Tarna’im wa al-Ruqa. ( Posisi Islam mengenai Ilham, kasyaf, mimpi, ramalan, pencegah kemalangan dan jampi), Maktabah Wahbah, Kaherah,1994
32. Iman bi Qadr, (Keimanan kepada Qadar), Maktabah Wahbah, Kaherah,


5. Dakwah dan Pendidikan

Al-Qaradawi juga merupakan seorang juru dakwah yang penuh semangat. Dalam bidang ini beliau telah menulis buku-buku terkenal :

33. Thaqafat al-Da’iyyah, (Wawssan Seorang juru dakwah), Maktabah Wahbah, Kaherah,1991
34. Al-Tarbiah al-Islamiah wa Madrasah Hassan al-Banna,, ( Pendidikan Islam dan ajaran Hassan al-Banna), Maktabah Wahbah, Kaherah,1992
35. Al-Rasul wa al-Ilmi, ( Rasul dan Ilmu), Muasassah al-Risalah, Beirut, 1991
36. Al-Waqt fi Hayat al-Muslim (Waktu dalam kehidupan seorang Muslim), Dar al-Sahwah, Kaherah, 1991
37. Risalat al-Azhar bayn al-Ams al-Yawmi wa al-Ghad, ( Risalah al-Azhar antara semalm, hari ini dan besok), Maktabah Wahbah, Kaherah,1984
38. Al-Ikhwan al-Muslimun sab’in Amman fi al-Da’wah wa al-Tarbiyyah, (Ikhwan al-Muslimun selama 70 tahun dalam dakwah dan Pendidikan), Maktabah Wahbah, Kaherah,1999


6. Kepastian mengatasi Masalah dengan cara Islam

Menurut pndangan al-Qaradawi, Islam adalah suatu kepastian yang wajib diikuti untuk mengatasi semua masalah yang kita hadapi. Tidak ada suatu sistem yang dapat mengatasi persoalan umat keculi Islam. Malah apa-apa sistem selain Islam hanya akan menambahkan luka parah yang sudah di alami umat. Mengenai masalah ini beliau telah menulis :

39. Al-Hulul al-Mustwaradah wa Kayfa janat ‘ala Ummaatina, (Penyelesaian Import : bagaimana ia Menghentam Umat kita), Maktabah Wahbah, Kaherah,1993
40. Al-Hall al-Islami faridatan wa daruratan (Mengatasi masalah dengan cara Islam adalah suatu kewajipan dan kepastian), Maktabah Wahbah, Kaherah,1987
41. .Bayinat al-hall al-Islami wa Syubuhat al-Ilmaniyyin wa al-Mustaqhribin, (Penjelasan mengatasi masalah dengan cara Islam dan tuduhan orang Barat dan pengnut sekular), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1988
42. ‘Ada’ al-hall al-Islami, (Musuh-musuh dalam penyelesaian cara Islam), Maktabah Wahbah, Kaherah, 2000


7. Tokoh Islam

Al-Qaradawi jug menulis beberapa buah buku tentang sejarah hidup para tokoh :

43. Al-Imam al-Ghazali bayn Madihi wa Naqidihi, ( Imam al-Ghazali antara para pemuja dan pengkritiknya). Dar al-Wafa’, Kaherah,1988
44. Al-Shaykh al-Ghazali Kama Araftuhu Khilala Nisf al-Qarn (Syeikh al-Ghazali seperti yang saya kenal selama setengah abad), Dar al-Wafa’, Kaherah,1995
45. Nisa Mu’minat, (Para Wanita Beriman), Maktabah Wahbah, Kaherah,1979
46. Abu Hasan al-Nadwi Kama ‘Araftuh, , (Abu Hassan al-Nadwi seperti yang saya kenal) Dar al-Fikr, Beirut, 2001
47. Fi Wada’ al-‘A’lam (Memperingati Pemergian Tokoh-Tokoh), Dar al-fikr, Beirut, 2003


8. Dalam bidang Akhlak berdasarkan al-quran dan al-sunnah

48. Al-Hayat al-Rabbaniah wa al-‘Ilm, (Kehidupan Rabbani dan Ilmu), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1995.
49. Al-Niyat wa al-Ikhlas (Niat dan Keikhlasan), Maktabah Wahbah, Kaherah,1995
50. Al-Tawakkal (Bertawakal kepada Allah), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1995
51. Al-Tawbah ila Allah ( Taubat kepada Allah), Maktabah Wahbah, Kaherah, 2000


9. Kebangkitan Islam

Kebangkitan Islam yng sedang rancak dan merebak ke seluruh duni kebelangkangn ini jug menjadi perhatian al-Qaradawi. Beliau adalah seorang tokoh aktivis yang sering memberikan gagasn-gagasn yng meluruskan hala-tuju gerakan kebangkitan Islam pada jalan tengah dn mencakupi hampir semua permasalahan umat. Tulisan beliau dalam persoalan ini menyeluruh, mendlm dan bersesuaian dengan realiti semasa. Al-Qaradawi dalam masalah ini telah menulis beberapa buah buku yang terkenal :

52. Al-Sahwah al-Islamiah Bayn al-Juhud wa al-Tatarruf ( Kebangkitan Islm antara penolakn dn sikap ekstrim), Dar al-Wafa’, Kaherah, 1992
53. Al-Sahwah al-Islamiah bayn al-Ikhtilaf al-Mashru’ wa al-Tafaruq al-Madzmum, ( Kebangkitan Islam antara perbezaan pendapat yang dibolehkan dan perpecahn yang tercela), Dar al-Wafa’, Kaherah, 1991
54. Al-Sahwah al-Islamiah wa Humum al-Watan al-Arabi ( Kebangkitan Islam dan keresahan negara-negara Arab), Dar al-Sahwah, Kaherah,1993
55. Min Ajli Sahwah rashidah Tujaddid al-Din wa Tanhad bi Dunya (Untuk mencapai kebangkitan yng sedar, yang membaharui agama dan membaiki dunia),Dar al-Wafa’, Kaherah, 1995
56. Awlawiyyat al-Harakah al-Islamiyyah fi al-Marhalah al-Qadimah (Keutamaan gerakan Islam pada masa depan), Maktabah Wahbah, Kaherah,2001
57. Fi Fiqh al-Awlawiyyat ( Fikah Memahami keutamaan-keutamaan), Maktabnah Wahbah, Kaherah,2000
58. Al-Islam wa al-Ilmaniyyah wajhan li wajhin ( Islam dn sekularisme secara berdepan), Maktabah Wahbah, kaherah,1997
59. Ayna al-Khalal? (Di manakah kesalahannya?), Dar al-Sahwah, Kaherah, 1985
60. Al-Syariat al-Islamiah Solihah li tatbiq fi Kulli Zaman wa makan ( Syariat Islam sesuai dilaksana setiap masa dan tempat), Dar al-Sahwah, Kaherah,1993
61. Al-Ummah al-Islamiyyah haqiqatun la wahm ( Umat Islam adalah suatu hakikat dan bukan khyalan), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1995
62. Al-Thaqafah al-Islamiyyah bayn al-Asalah wa al-Mu’asarah ( Pengetahuan Islam antara ketulenan dn pembaharuan), Maktabah Wahbah, Kaherah,1994
63. Ghair al-Muslimin fi al-Mujtama’ al-Islam (Orang Bukan Islam dalam masyrakat Islam), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1992
64. Al-Muslimun wa al-Aulamah, ( Kaum Muslim dan globalisasi), Dar al-Tawji’ wa al-Nashr, Kaherah, 2000
65. Al-Islam wa Hadarah al-ghad (Islam Tamadun Masa Depan), Maktabah Wahbah, Kaherah,1995
66. Al-Tataruf al-Ilmani fi Muwajahat al-Islam, ( Ektremis Sekular dalam Menghadapi Islam), Andalusiah li Nashr,Kaherah, 2000
67. Al-Sahwah al-Islamiah min al-Murahaqah ila al-Rusyd, (Kebangkitan Islam dari transisi kepada panduan), Dar al-Shuruq, Kaherah,2002


10. Penyatuan fikrah bagi Petugas Islam

Al-Qaradawi jug menulis buku mengenai asas –asas yng diperlukan bagi petugas Islam dengn mengambil kira sas pendidka yang telah ditetapkn oleh Hassan al-banna. Antaranya ialah :

68. Syumul al-Islam (Kesempurnaan Islam), Maktabah Wahbah, Kaherah,1991
69. Al-Marji’yyat al-Ulya fi al-Islam al-Quran wa al-Sunnah ( Sumber rujukan tertinggi dalam Islam ialah al-Quran dan al-Sunnah),Muasassah al-Risalah, Beirut,1993
70. al-Siyasah al-Syar’iyyah fi daw’ nusus al-Shari’at wa Maqasiduha (siyasah syar’iyyah menurut syariat dan matlamatnya), Maktabah Wahbah, Kaherah,
71. Kayfa Nata’amal Ma’a al-Turath (Bagaimana Berinteraksi dengan Buku-buku klasik), Maktabah Wahbah, Kaherah,2001
72. Nahw Fiqh Muyassar mu’asirah, Maktabah Wahbah, Kaherah,1999


11. Kefahaman Islam

Al-Qaradawi juga menulis tentang kefahaman Islam dengan pendekatn yang mudah dn jells. Antaranya ialah :

73. Al-Iman wa al-Hayat (Iman dan Kehidupan), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1990
74. Al-Ibadat fi al-Islam (Ibadat dalam Islam), Maktabah Wahbah,Kaherah,1985
75. Al-Khasas’is al-Ammah li al-Islam (Keistimewaan Agama Islam), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1989
76. Madkhal li Ma’rifah al-Islam, (Pengantar Mengenali agama Islam), Maktabah Wahbah, Kaherah,1996
77. Al-Nass wa al-Haq ( Manusia dan Kebenaran), Maktabah Wahbah, Kaherah,1993
78. Jil al-Nasr al-Mansyud ( Generasi Kemenangan yang dinantikan), Maktabah Wahbah, Kaherah,1998
79. Durus al-Nakbah al-Thaniah (Pengajaran mengenai musibah kedua), Maktabah Wahbah, Kaherah,1993
80. Khatab al-Shaykh al-Qaradawi 5 jilid (Khutbah Syeikh al-Qaradawi),Maktabah Wahbah, Kaherah, 1997
81. Liqaat wa Muhwarat hawla Qadaya al-Islam wa al-‘Asr (Perbincangan tentang permasalahan Islam dan semasa), Maktabah Wahbah, Kaherah,2001
82. Qadaya Mua’sarah ala basat al-Bahth (Kajian mengenai permasalan semasa)
83. Ri’ayah al-bai’ah fi Syari’at al-Islam ( Memelihara alam Sekitar Menurut Syariat Islam), Dar al-Shuruq, Kaherah,2001


12. Bidang Kesussateran dan syair

84. Nafahat wa Lafahat (Syair), Dar al-Wafa’, Kaherah.
85. al-Muslimun Qadimun ( Orang Muslim Maju) (Syair), Dar al-Wafa’, Kaherah,
86. Yusuf al-Sadiq, (Nabi Allah Yusuf) (Drama), Maktabah Wahbah, Kaherah,
87. Alim wa Taghiyyat , (Golongan Ulamak dan Golongan Pelampau)( Drama),Maktabah Wahbah, 1998


13. Risalah Kecil Mengenai Kebangkitan Islam

88. Al-Din fi ‘Asr al-‘Ilm ( Agama dalam dunia Ilmu Pengetahuan). Maktabah Wahbah, Kaherah, 1995
89. Al-Islam wa al-Fann (Islam dan Kesenian), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1996
90. Al-Niqab al-Mar’ah ( Pemakaian tudung bagi wanita), Maktabah Wahbah Kaherah, 1996
91. Markaz al-Mar’ah fi al-Hayat al-Islamiah ( Kedudukan wanita dalam kehidupan Islam), Maktabah Wahbah, Kaherah,1996
92. Fatawa al-Mar’ah al-Muslimah (Fatwa-fatwa tentang wanita Muslimah, Maktabah Wahbah, Kaherah,1996
93. Jarimah al-riddah (Jenayah Murtad), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1996
94. Al-Aqaliiyyat al-Diniyyat wa hulli al-Islami ( Minoriti agama dan Penyelesaian Islam, Maktabah Wahbah, Kaherah, 1996
95. Al-Mubasyirat bintisar al-Islamiah ( Berita Kemenangan Islam), Maktabah Wahbah, Kaherah,1996
96. Mustaqbal Usuliyyah al-Islamiah ( Masa Depan golongan fanatik Islam), Maktabah Wahbah, Kaherah,1997
97. Al-Quds Qadiyah likulli al-Muslim ( Quddus tanggungjawab setiap muslim), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1998
98. Hajat al-Basyariah ila al-Risalah al-Hadariah li Ummatina ( Kepeluan Manusia kepada risalah ketamdunan kita), Maktabah Wahbah, Kaherah, Kaherah, 2000
99. Fatawa min ajli Palastin, (Fatwa-fatwa tentang Palestin), Maktabah Wahbah, Kaherah, 2003
100. Zahirah al-Ghulu fi Takfir ( Fanatik dalam Mengkafir), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1990


Kumpulan Ceramah-Ceramah Yusuf al-Qaradawi

101. al-Sunnah wa al-Bid’ah, (Sunnah dan Bidah), Maktabah Wahbah, Kaherah,1999
102. Zawaj al-Maysar, haqiqat wa Hukm, (Perkahwinan Maysar hakikat dan hokum), Maktabah Wahbah, 1999
100.Dawabit al-Shar’iyyah libina’ al-Masajid, (prinsip syariat dalam Membina masjid), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1999
101.Mawqif al-Islam al-Aqdi min kufr al-Yahudi wa al-Nasara, (Pendirian islam terhadp perjanjian dengan Yahudi dan Nasr), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1999
102.Al-Juwaini Imam al-Haramain, ( Juwaini Imam Haramain), Maktabah Wahbah, Kaherah, 2000
103.Al-Istishaq wa al-Tubna fi Shari’at al-Islamiah, ( Penamaan dalam Syari’at Islam), Maktabah Wahbah, Kaherah,
104.Umar ibn Abdul Aziz, (Umar bin Abdul Aziz), Maktabah Wahbah, 2001
105.Likay Tanjaha Muasassah al-Zakat, (Semoga Institusi zakat Berjaya),Muasassah al-Risalah, Beirut,1994,


Di samping itu, al-Qaradawi jug menulis artikel di jurnal. Dalam majalah al-Muslim al-Mua’sir beliau menulis sebanyak 8 artikel sejak diterbitkan pada tahun 1974.Antaranya ialah :

1. Fiqh al-Islami bayna al-Asalah wa al-Tajdid (Fiqh Islam antara keaslian dan pembaharuan) dua siri.
2. Al-Fatwa bayna al-Madiyy wa al-Hadir ( Fatwa antara dahulu dan sekarang), dua siri
3. Zhahirah al-Ghulu fi Takfir (kefanatikan dalam mengkafir)
4. Nahwa Mawsu’ah li hadith al-Nabawi ( Ke arah ensikplopedia hadith nabi)
5. Ray’u fi Ijtihad l-Mu’asir (Pandangan dalam Ijtihad semasa)
6. Al-Harakah al-Islamiah fi Majal al-Fikr wa al-‘Ilm (Gerakan Islam dalam bidang Pemikiran dn Keilmuan)

Al-Qaradawi jug menulis dalam Jurnal Syariah dan Pengajian Islam, Universiti Qatar yang mula diterbitkn pada tahun 1980. Antaranya ialah:

1. Mubadi’ wa qayyim li ta’lim fi daw’i al-Sunnah al-Atarah (Asas dan Nilai dalam pembelajaran menurut sunnah)
2. Awalim al-Sa’ati wa al-Murunah fi Shari’at al-Islamiah, ( prinsip keluasan dan fleksibel dalam syariat Islam)
3. Fi fiqh al-Rada’ Numuzaj li fiqh al-Muqaran fi daw’i al-quran wa al-sunnah (Fiqh penyusuan, contoh bagi fiqh perbandingan menurut al-Quran dan al-sunnah)
4. Al-Hullu al-Islami bayn al-Juhud wa Tatawwur ( Penyelesaian Islam antara kebekuan dan perkembangan)
5. Imam al-Ghazali bayn Madhiyyah wa Naqadiyyah ( Imam al-Ghazali antara pujian dan kritikan)
6. Al-Ilham wa al-Kashsaf wa al-ru’ya hal ta’udu masadir li ahkam al-shari’ah (Ilham, kashaf dan mimpi, adakah ia dikira sebagai sumber bagi hukum-hukum syariat)
7. Hal ru’ya min wasa’il al-‘Ilmi bi ahkam ( Adakah mimpi merupakan salah satu cara ilmu dalam hukum)
8. Al-Qayyim al-Insaniah fi al-Islam (Nilai-nili kemanusiaan dalam Islam)
9. Al-Tarbiyyah inda Imam al-Syatibi ( Pendidikan menurut Imam al-Syatibi)
10. Hiwar hawla alaqah bayn al-Nass wa al-Ijtihad ( Dialog mengenai hubungan nas dengan ijtihad)
11. Nazarat fi fiqh al-Awwlawiyyat – al-awwlawiyyt fi majal al-‘Ilmi wa al-Fikr wa Da’wah (kajian fiqh keutamaan –keutamaan dalam bidang ilmu, pemikiran dan dakwah)

Sebahagian daripada artikel-artikel tersebut telah diterbitkan sebagai buku tu risalah-risalah kecil.Antaranya ;

1. Nahwa Fiqh Maysar mu’asir (Menuju fiqh kemudahan semasa)
2. Nazariat fi Turath Shaykh al-Ghazali, (Kajian mengenai Turath Syeikh al-Ghazali
3. Kayfa Nata’amal ma’a al-Quran (Bagaimana berinteraksi dengan al-Quran)

Al-Qaradawi juga menulis kertas kerja dalam pelbagai persidangan antarabangsa . antaranya ialah Muktamar zakat Pertama yang diadakan di Kuwait pada 30 April 1984 yang bertajuk “Kesan Zakat kepada individu dan masyarakat”.

Pada awal tahun 1950n, al-Qaradawi menulis isu-isu kezaliman yang dilakukan oleh pemerinth Mesir di bawah Raja Faruk. Beliu menulis risalah-rsalah kecil seperti alim wa taghiyyat yang mengunakan uslub drama. Al-Qaradawi menjelaskan mengenai kebenaran said bin Jubair berdepan dengan Hujaj bin Yusuf dalam menyatakan kebenarn. Al-qaradawi menyeru orang ramai supaya berpendirian seperti Said bin Jubair. Al-Qaradawi menyebutkan bahawa beliau melihat kisah Said Jubir dengan Hujaj mempunyai banyak kesesuaian kerana drama tersebut mempunyai satu matlamat khususnya dalam memerangi golongan yang zalim seperti kezaliman Hujaj, maka perlu kita mengambil pendirian seperti pendirian Said Jubair. Oleh sebab itu, al-Qaradawi menulis drama ini, satu pertiga ditulis di penjara Tur dan bakinya selepas keluar penjara. Dari sini jelaslah bahawa isu utama yang dibawa oleh al-Qaradawi dalam buku ini iaitu menentang kezaliman oleh penguasa Mesir ketika itu.

Pada tahun 1968, al-Qaradawi menulis buku mengeni Palestin selepas Yahudi mengusai masjid al-Aqsa pda tahun 1967. Beliau menulis dalam buku Durus al-Nakbah al-Thaniyyah (Pengajaran dari musibah Kedua) yang menerangkan sebab-sebab musibah yang menimpa umat Islam dan bagaimana factor bagi mencapai kemenangan. Al-Qaradawi menekankan bahawa perlunya umat Islam kembali kepada penghayatan Islam secara menyeluruh yang merupakan syarat utama untuk kemenangan umat Islam. Di samping itu, al-Qaradawi menulis buku Jil al-Nasr al-Mansyud yang khusus ditujukan kepada pemuda-pemuda palestin.

Pada tahun 1970an al-Qaradawi menulis buku-buku yang berkaitan Islam sebagai alternatif terbaik untuk manusia. Perkara ini disebabkan kegagalan kapitalis dan sosialis dalam meyelesaikan permasalahan manusia. Pada tahun 1971, beliau menulis buku Penyelesian import dan bagaimana ia mengentam umat Kita. Pada tahun 1977, beliau menulis buku Shari’at al-Islamiah (Syariat Islam sesuai untuk pelaksanaan setiap masa dan tempat) Buku ini asalnya merupakan kertas kerja yng dibentangkan di Nadwah Perundangn di Libya pada Mei 1972. pada tahun 1974, al-Qaradawi menulis buku Penyelesian Islam Tuntutan dan Darurat ymerupakan siri kedua dalam siri penyelesaian Islam. Pada tahun 1977, al-Qaradawi menerbitkan buku Khasa’is al-Islamiah (Keistimewaan agama Islam). Apabila isu kafir mengkafir semakin memuncak di kalangan umat Islam, beliau menulis buku tentang fenomena fanatik dalam kafir mengkafir.

Al-Qaradawi jug menulis buku yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Beliau menulis mengeni permasalahan miskin dan pandangan Islam mengeninya pada tahun 1966. buku tersebut mencertakan sikap Islam terhadap kemiskinan dn bahaya kepada akidah umat islam. Menurut al-wqaradawi, beliau sentiasa mengambil perhatian dalam isu-isu syariat Islam dan sentisa menyeru dilaksanakan dalam segala aspek kehidupn. Prihatin beliau semakin bertambah apabila beliau mengkaji mengeni zakat dalam memenuhi keperluan ph.d pada tahun 1973.

Pada tahun 1983, beliau menerbitkn buku sistem jual beli al-murabhah bagi menjelaskan isu tersebut akibat perselisihan pendapat mengeni sistem tersebut yang dijalaankn oleh bank-bank.pada thun 1990, al-Qaradawi menulis buku tentang riba yang diharamkn bagi menjelskan fatawa yang dikeluarkan oleh Muhammad Sayyid al-Tantawi yang menjadi mufti Mesir ketika itu.

Pada tahun 1994, beliau mengarang buku tentang nilai dan akhlak dalam ekonomi Islam. Dalam buku ini, Al-Qaradawi menekankan 4 ciri utama ekonomi Islam iaitu rabbaniah, kemanusiaan, kesederhanaan dan akhlak. Pada tahun yang sama , al-qardawi jug menerbitkan risalah kecil mengenai cara –cara untuk menjayakan institusi zakat. Di sini jelas menunujukkan ketokohn al-Qaradawi dalam menangani isu-isu ekonomi semasa dan menjadikan ekonomi islam seabagai astu alterntif kepada ekonomi sosialais dn kapitalis. Walaupun beliau bukan gradun darim kuliah ekonomi tetapi keprihatinan beliau dalam menngani isu-isu baru yng timbul dalam system ekonomi wajar diberi pengiktirfan. Semas beliau datang ke Malaysia, beliau memberi ceramah mengeni ekonomi kepada pegawai –pegawai bank sambil bertukar-tukar pandangan. Beliau telah menegaskan bahawa kegiatan pembangunan ekonomi umat Islam mestilah bersesuaian dengan sistem syariat.

Al-Qaradawi jug menulis mengenai gerakan Islam dan kebangkitan islam sejagat. Beliau menulis tentang buku Al-Sahwah al-Islamiah bayn al-Juhud wa tatarruf (kebangkitan Islam antara penolakan dan sikap ekstrim) pada tahun 1982, buku al-sahwah al-islamiah bayn al-iktilaf al-Masru’ wa iktilaf al-Mazmum (kebangkitan Islam antara perbezaan pendapat yang dibolehkan dan perbezaan yang tercela) pada tahun 1989, buku al-awlawwiyyat al-harakah (keutamaan gerakan) pada tahun 1990. Buku tersebut menyatakan peranan dan keutaman gerakan Islam kini.

Dalam bidang ketokohan juga, al-Qaradawi menulis sejarah hidup wanita-wanita solehah seperti Khadijah bin Khuwailid, Fatimah al-Zahra’, Asma’, Ummu Sulaim dan Ummu Imarah dalam buku Nisa’ al-Mu’minat (wanita Muslimah) yang diterbitkan pada tahun 1979. kemudian beliau, menulis mengenai Imam al-Ghazali pada tahun 1987, sejarah hidup dan hubungannya akrabnya dengan Muhammad al-Ghazali pada tahun 1994 dan sejarah hidup Abu Hassan al-Nadwi pada tahun 2001.Al-Qaradawi juga menulis syarah kepada usul ashirin (20 perkara-perkara asas) yang dikarang oleh Hassan al-Banna. Al-Qaradawi menulis buku-buku tersebut ats nama ke arah Penyatuan pemikiran untuk petugas Islam. Sehingga kini ada lima buah buku yang diterbitkan dalam siri ini. Al-Qaradawi juga menulis buku-buku yang bercorak tasauf dan kerohanian atas tajuk fiqh akhlak dalam al-Quran dan al-Sunnah. Sebanyak 4 buah buku telah diterbitkan dalam siri ini.

Al-Qaradawi merupakan seorang ulama yang gigih dalam mempertahan dan menjelaskan Islam melalui buku-bukunya. Buku-buku karangannya melebihi 100 buah buku amat baik dibaca, dit eliti dan dikaji oleh anak-anak muda dalam membentuk pemikiran Islam. Hasilmutiara pemikirannya perlu digarap sepenuhnya oleh generasi kini dan akan datang. Ketokohannya dalam penulisan dan menjadi perisai dalam mempertahankan Islam harus diberi penghargaan. Dalam abad ini antara ulamak yang banyak menulis buku ialah Muhamad al-Ghazali, Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili.

Dr Yusuf al-Qaradawi: Sejarah Hidup dan Pemikiran (Siri 4)

Al-Qaradawi sebagai Pemidato

Ketokohan al-Qaradawi bukan sahaja dalam bidang penulisan tetapi juga dalam bidang pemidatoan. Pemidatoannya yang jelas dn terang. Bakat pemidataoannya terserlah sejak kecil lagi apabila sering dipanggil untuk memberi ceramah sempena hari kemuliaan Islam oleh penduduk kampungnya. Walaupun usianya telah melebihi 70 tahun, beliau masih gagah berdiri berpidato dengan suara yang lantang dalam mempertahankan Islam semasa berceramah di Hotel Pan Pacific. Beliau menyebutkan walaupun usia telah melebihi 70 tahun tetapi jiwannya tetap muda terutama dalam mempertahankan Islam. Pemidatoannya berjaya menarik minat orang ramai. Neliau mengunakan bahasa yang begitu mudah difahami oleh segenap lapisan masyarakat.
Al-Qaradawi mula berkhutbah di mimbar Jumaat semenjak usia 17 tahun. Khutbah yang pertama disampikan ialah di Masjid Mutawalli dikampung Shafat al-Turab.Pada masa itu, beliu msih lagi belajar di tahun 4 peringkat rendah di Maahad Tanta. Tajuk khutbah yang disampaikan ialah bertajuk syukur.

Sementara itu, beliau mula mengajar agama di masjid ketika berusia 16 tahun. Pada tahun 1951, beliau bertugas menjadi khatib di Masjid Ali Taha di Mahallah al-Kubra. Pada tahun 1956, beliau menjadi khatib di Masjid Zamalik selama satu tahun setengah. Selepas menetap di Doha, Qatar pada tahun 1961, beliau menyampaikan khutbah dan ceramah-ceramah agama di masjid seperti Masjid Syeikh Khalifah bin Hamid, Masjid Abu Bakar al-Siddiq dan Masjid Umar bin Khatab.

Keluarga

Al-Qaradawi telah berkahwin pada tahun 1958 dan dikurniakan 7 orang anak 4 orang perempuan dan 3 orang lelaki. Anak-anaknya ialah Ilham, Siham, Ala Asma’, Muhammad, Abdul Rahman dan Usamah. Ilham dan Siham merupakan pensyarah di fakulti Sains, Universiti Qatar, manakala Abdul Rahman merupakan graduan masters bidang Usul fiqh, Universiti Kaherah pada tahun 2000. Muhammad adalah graduan Ph.d dalam bidang kejuteraan dari Universiti Florida, Amerika Syarikat.

Pujian-pujian Ulama terhadap al-Qaradhawi

Al-Qaradawi telah menerima kepercayaan dari golongan ulamak dan sarjana Islam atas sumbangan beliau dalam bidang dakwah dan ilmu. Antaranya ialah :

Muhammad al-Ghazali menyifatkan al-Qaradhawi dengan menyebutkan bahawa al-Qaradhawi merupakan seorang yang mengabungkan antara fiqh teori dengan realiti. Dahulu beliau merupakan murid dan saya merupakan gurunya tetapi sekarang beliau merupakan guru dan saya menjadi muridnya pula. Abu Hassan al-Nadwi menyifatkan al-Qaradhawi seorang yang benar-benar sebagai alim, ulamak serta pendidik yang terkemuka. Menurut al-nadwi, Al-Qaradhawi merupakan ulamak lulusan al-azhar yang bergiat dalam bidang dakwah dengan menggabungkan aspek kefahaman Islam yang benar dengan reality dunia sekarang. Beliau mengabungkan cirri-ciri dakwah dan manhaj hassan al-banna dengan akademik yang diperolehi di al-azhar. Beliau mengabungkan cirri-ciri tradisi dan modern yang merupakan sebaik-baik manhaj.

Mustafa al-Zarqa’ menyebutkan al-Qaradhawi sebagai seorang tokoh semasa yang merupakan anugerah ilahi kepada umat Islam sekarang. Tariq Basri menyebutkan bahawa kita sekarang berada dalam zaman al-Ghazali dan al-Qaradhawi. Taha Jabir al-Alwani, Pengerusi Institut Pemikiran Islam Antarbangsa menyatakan al-Qaradhawi seorang ahli feqah yang bercirikan pendakwah dan pendakwah yang bercirikan ahli feqah. Muhammad Fathi Uthman seorang pemikir Islam menyebutkan al-Qaradhawi seorang fuqaha dan pendakwah yang terkemuka yang berinteraksi dengan realiti kehidupan. Ahmad al-Risuni, Ketua Pertubuhan Tauhid dan Tajdid di Maghribi mengatakan al-Qaradhawi seorang ahli feqah yang yang memahami tujuan-tujuan syariat. Adil Husain, seorang penulis Islam Mesir mengatakan al-Qaradhawi sebagai seorang ahli feqah yang beraliran sederhana dalam zaman kini.

Mustafa al-Zarqa' menyebutkan bahawa ada empat orang ulamak yang merupakan anugerah Allah kepada umat Islam pada zaman kini iaitu syeikh ali Tantawi, Abu Hassan Ali al-Nadwi, Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-qaradhawi. Menurutnya lagi buku fiqh al-awwalawiyyat al-Qaradhawi adalah buku yang terbaik dan bernilai dalam menjelaskan kleutamaan dalam Islam yang sangat diperlukan oleh umat Islam sekarang. Sementara Husain Ahmad Kadi, Ketua Jamiah Islamiah, Pakistan menyebutkan bahawa apabila al-Maududi meninggal dunia, ribuan orang telah solat jenazah ke atasnya. Kami bermesyuarat untuk memilih sipakah yang layak untuk menjadi imam solat jenazah tersebut. Lalu kami memilih Yusuf al-Qaradhawi. Peristiwa tersebut mengambarkan penghormatan kami terhadap beliau. Saudara Ahmad Azam Abdul Rahman, Presiden ABIM dalam kata-kata aluan buku Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq Fi al-Iqtisad al-Islami (Peranan Nilai Dan Akhlak Dalam Ekonomi Islam ) menyebutkan: “Mereka merupakan tokoh-tokoh agung yang menghabiskan sebahagian besar masa dalam meneliti, mengkaji dan menginterpretasikan ajaran Ilahi ke dalam konteks kehidupan semasa. Hasil pemikiran mereka layak untuk kita baca, kita renungkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sedaya upaya. Sebab kemungkinan besar itulah bekal minda dan prasyarat kebangkitan kita di masa yang akan datang.”

http://www.mindamadani.my/content/view/106/2

Dr Yusuf al-Qaradawi: Sejarah Hidup dan Pemikiran (Siri 3)

Peristiwa Penting pada zamannya

Selain pemahaman yang mendalam dalam pelbagai bidang ilmu, al-qaradawi sempat berhadapan dengan dua peristiwa penting besar. Peristiwa tersebut memberi kesan kepada jiwannya sama ada dari segi material, pemikiran dan akhlak. Peristiowa itu ialah perang dunia kedua serta kekejaman Israel ke atas palestin dan negra-negara Aranb sehingga terdirinya negara Israel, perang Arab dengan Israel pada tahun 1948, kejatuhan golongan kapitalis yang berkiblatkan negara-negara komunis pada tahun 1968 dan perampasan al-Quddus dan Masjid al-Aqsa. Menurut al-Qaradhawi, bahawa beliau tidak mengasingkan diri daripada peristiwa-peristiwa tersebut
Beliau sentiasa menyertai sejak di peringkat sekolah rendah sama ada melalui hati, anggota badan, akal dan lisan. Beliau mencurahkan isi hatinya mengenai peristiwa-peristiwa tersebut dengan mengubah syair-syair dan puisi. Di samping itu juga, beliau sentiasa berkhutbah dan berpidato di hadapan pelajar-pelajar dan menyertai dan mengetuai demonstrasi.

Begitu juga penjajahan yang berlaku dalam negara-negara Arab seperti penjajahan Bristish di Mesir. Peristiwa-peristiwa tersebut dan latar belakang keilmuan yang mendlam menyebabkan al-Qaradhawi mendekati isu-isu politik dan sosial negara-negara Arab dan Islam secara serius dan objektif. Ini terbukti dalam kebanyakan buku-buku dan tulisan-tulisannya dalam majalah dan akhbar harian di negara-negara Arab sehingga kini.

Memasuki Ikhwan

Al-Ikhwan al-Muslimun adalah sebuah gerakan Islam terbesar di zaman moden ini. Seruannya ialah kembali kepada Islam sebagaimana yang termaktub di dalam al-quran dan al-sunnah serta mengajak kepada penerapan syariat Islam dalam kehidupan nyata. Dengan adanya gerakan ini telah mampu membendung arus pembaratan d dunia Arab dan Islam. Ia diasaskan oleh Hassan al-Banna pada tahun 1928. Gerakan Ikhwan adalah gerakan dakwah salafiah, tariqah, hakikah, sufiyyah, lembaga politik, kelab sukan, lembaga ilmiah dan kebudayaan, syarikat ekonomi dan pemikiran sosial. Ia bersifat universal, tidak mengenal pemisahan antara satu aspek dengan aspek yang lain. Antara ciri gerakan ini ialah jauh dari sumber pertentangan, jauh dari pengaruh riya' dan kesombongan, jauh dari parti politik dan lembaga-lembaga politik, memberi perhatian kepada generasi muda dan mengutamakan aspek amaliah produktif.

Yusuf al-Qaradawi melibatkan diri dengan Ikhwan sejak di peringkat sekolah Menengah, al-Qaradhawi mengakui bahawa kefahaman tentang Islam semakin mendalam. Beliau bertambah peka terhadap isu-isu semasa semasa mengenai tanah air dan dunia Islam. Ikhwan juga telah merubahnya dari alam syair dan kesusasteran yang beliau minati kepada medan dakwah. Ikhwan mengajar beliau lebih mengambil berat dan mengutamakan hal ekwal umat Islam, memahami konspirasi musuh-musuh Islam serta mengawasi cara mereka menyerang dan menghancurkn Islam.

Al-Qaradawi mengkui sendiri sejak menyertai Ikhwan, matlamat hidupnya semakin jelas. Beliau menyeru ke arah akidah, syariat, agama , negara, tamadun dan ummah. Namun begitu, beliau bukanlah seorang yang fanatik secara membuta tuli kepada gerakan Ikhwan. Perkara ini disentuh dalam bukunya Hullu al-Islami Faridah wa Darurat.

Namun pengharaman Ikhwan pada tahun 1954, membawanya kepada kegiatan ilmiah dan peulisan sepenuhnya masa. Perkara ini disebabkan beliau dilarang untuk mengajar dan berdakwah. Beliau mengakui dengan berkecimpung dalam Ikhwan menyebabkan beliau bertukar dari pendakwah kampong kepada dakwah antarabangsa. Beliau lebih memahami Islam apabila berada dalam gerakan Islam ikhwab.Pada masa kini, beliau tidak lagi menjadi anggota rasmi ikhwan namun buku-bukunya menjadi rujukan kepada ahli-ahli Ikhwan sehingga sekarang. Walaupun tidak menjadi anggato rasmi tetapi manhaj dan dakwah yang sederhana tetap menjadi agenda perjuangannya.

al-Qaradawi menyebutkan faedah dan manfaat yang diperolehi dari menganggotai Ikhwan iaitu :

1. Ikhwan telah meperluaskan cakrawala fikirannya dalam memahami Islam secara utuh dan mantap.
2. Memahami kewajipan amal jama'iy untuk memenangkan Islam.
3. Berpindah dari hanya seorang penceramah agama di kampong menjadi seorang da'i Islam yang bekerja untuk umat.
4. mengubah dari cita-cita lokal dan terbatas pada cita-cita yang besar yang universal.Keinginannya tidak lagi tergantung kepada keinginan peribadi tapi menjadi cita-cita yang berkait rapat dengan umat.
5. Keluar dari keterasingan yang mengungkung mahasiswa al-Azhar akibat dari manhaj pelajaran yang tidak komprehensif kepada khalayak umum dan bergaul dengan semua lapisan masyarakat.

Masuk Penjara

Penglibatan Yusuf dengan Ikhwan telah membawa beliau beberapa kali ke penjara. Kali pertama beliau ditangkap pada tahun 1949 selama 10 bulan pada zaman pemerintahan Raja Faruk. Pada masa itu, beliau masih lgi menuntut di tahun 5 menengah dan berusi 23 tahun.Beliau tidak dapat mengambil peperiksaan pada tahap pertama sijil menengah tetapi berjaya memasuki peperiksaan pada tahap kedua mendapat perlepasan dari Menteri Ibrahim Abdul Hadi. Dalam peperiksaan tersebut, beliau berjaya menduduki tempat kedua di antara pelajar-pelajar menengah seluruh Mesir.

Pada 2 Januari 1954, beliau sekali lagi ditangkap Selama dua setengah bulan. Pada November 1954, beliau ditahan selama dua puluh bulan. Pada Jun 1962, beliau sekali lagi ditangkap dan di penjara selama 15 hari. Kali ini beliau ditangkap bersama Saddiq al-Amri dan Ahmad Asal.

Al-Qaradawi sebagai Penulis

Al-Qaradawi menjadi penulis sejak remaja. Beliau mula menulis dram yang berbentuk syair (teater) dengn tajuk Yusuf al-Siqddiq. Drama ini adalah ilham yang diambil daripada Shawqi dalam laila majnun dan celopatra. Pada waktu itu, beliau masih menuntut pada tahun pertama peringkat menengah di Maahad al-Azhar dan amat menyukai syair dn kesusasteraan Arab. Kemudian beliau bergiat cergas dalam ceraah-ceramah agama di seluruh Mesir. Keika itu, pemidatoan menjadi senjata utama dalam dakwahnya. Pada awal 50an, al-qaradawi enulis risalah yang berjudul Qataf min al-Kitab wa al-Sunnah. Buku ini telah dicetak beberapa kali. Risalah kedua berjuduil “Risalatuka Ayyuhal Muslim. Walaupun begitu, buku ini tidak diluluskan oleh panel pencetakpada akhir tahun 1953. Naskhah asal risalah tersebuttidak dikembalikn oleh pihak pencetak dan al-qaradawi tidak ada naskhah yang lain. Oleh itu, risalah tersebut hilang tambahan pula kerajaan telah mengharamkan Ikhwan. Pada tahun 1954, beliau juga menulis risalah yang berjudul “Risalatikum Ya Shabab al-Azhar” . Buku ini juga tidak diterbitkan.

Pada tahun 1950an, beliau juga menulis drama Alim wa Thagiyyat Said bin Jubair wa Hajaj bin Yusuf. Menurut al-Qaradhawi bahawa beliau mula benar-benar menulis selepas beliau keluar dari penjara pada tahun 1956 ketika mana pihak kerajaan mengharamkan aktivitinya untuk berceramah, berkhutabah dan mengajar kepada orang ramai. Oleh demikian, tidak ada cara lain untuk berdakwah kecuali dengan pena. Al-Qaradawi menulis artikel-artikel dalam Mimbar al-Islam, majalah al-Azhar dan buku yang pertama diterbitkan ialah al-Halal wa al-Haram fi al-Islam pada tahun 1960.

Walaupun begitu, kesibukannya dengan gerakan Ikhwan menyebabkan waktu untuk menulis terhad. Apabila beliau ditegah daripada mengajar dan berdakwah, masa untuk menulis terbuka luas. Menurutnya, tegahan itu merupakan satu anugerah kerana beliau dapat menulis buku..

Al-Qaradhawi juga menjadi penulis dalam pelbagai majalah di dunia Arab. Anatranya ialah Majalah al-Wa’ei al-Islami, al-Da’wah, al-Manar al-Islami, al-Faisal, al-Haras al-Watani dan al-Mujtama’. Beliau juga menjadi kalumnis dalam akhbar harian Arab seperti al-Muslimun terbitan Arab Saudi, al-Awsat dan al-Hayat terbitan di London.Beliau juga menulis dalam al-Muslim al-Mua’sir terbitan IIIT cawangan Mesir, Islamiyyat al-Ma’rifat terbitan IIIT cawangan Kuala Lumpur, Jurnal Syariah dan Pengajian Islam , Universiti Qatar, Majalah al-Fiqh al-Islami terbitan Rabitah al-Alam al-Islami, Mekkah.

http://www.mindamadani.my/content/view/108/2

Dr Yusuf al-Qaradawi: Sejarah Hidup dan Pemikiran (Siri 2)

Oleh Mohd Rumaizuddin Ghazali

Hubungannya dengan Muhammad al-Ghazali

Menurut al-Qaradawi, hubungan dengan Muhammd al-Ghazali bermula pada tahun 1940an. Ketika itu, al-Qaradhawi di akhir peringkat rendah dan pada awal peringkat menengah di Maahad Tanta selepas beliau berkecimpung dengan gerakan Ihkwan. Hubungan mereka bertambah erat apabila mereka di penjara akibat peristiwa penangkapan terhadap pemimpin Ikhwan pada Disember 1948. pada ketika itu al-Qaradhawi masih lagi menuntut di tahun lima Maahad Tanta.Beliau ditahan di penjara Tanta selama sebulan sebelum dibawa ke penjara Tur. Beliau ditahan bersama rakan-rakannya. Antaranya Ahmad Asal, Hikmat Bakir, Shafiq Abu Basha, Haji Ibrahim Bajuri, Husni al-Zamrani,Haji Mahmud Ubait, Jamluddin Fakiah, Muhammad Damradish Murad dan Misbah Muhammad Abduh.
Semasa di penjara Tur, al-Qaradhawi tinggal bersama dengan Muhammad al-Ghazali dalam satu sel. Al-Qaradwi begitu gembira apabila ia mengetahui al-Ghazali bersama beliau dalam bilik penjara tersebut. Dalam penjara ini, Muhammad al-Ghazali menyampaikan pengajian dan siri syarahan kepada mereka. Mereka juga telah melantik Muhammad al-Ghazali sebagai ketua mereka apabila al-Bahi al-Khuli berpindah penjara di Kaherah. Dalam penjara ini juga, al-Qaradawi mengenali Sayyid Sabiq, pengarang kitab Fiqh al-Sunnah.

Rakan-rakannya

Antara rakan-rakan karibnya ialah Abdullah Uqail, Ahmad Asal, Abdul Wahab al-Batattuni, Muhammad Saftawi, Abdul Wadud al-Syalabi . Manakala rakannya dari Malaysia.ialah Ustaz Dahlan Arshad yang merupakan kenalan mereka sejak tahun 1970an ketika al-Qaradhawi datang ke Malaysia dan beliau merupakan orang yang dipercayai oleh al-Qaradhawi untuk menterjemahkan ceramahnya apabila al-Qaradhawi berada di Malaysia. Di samping irtu, beliau juga berkenalan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika Anwar menjadi Presiden ABIM. Hubungan dengan kepimpinan ABIM terus berjalan dari saat itu sehingga kini. Setiap kali beliau datang ke Malaysia, tempat yang wajib beliau ziarahi adalah pejabat ABIM. Menurut penelitian penulis, ABIM merupakan gerakan Islam pertama yng mengundang al-Qaradhawi untuk datang ke Malaysia dan mengenalkannya kepada masyarakat Islam di sini. Sejak itu, al-Qaradhawi mulai dikenali dan akhir-akhir ini ia semakin dikenali melalui buku-buku terjemahan dan ada buku-bukunya yang dijadikan teks pengajian universiti di Malaysia. Oleh itu, ABIM berkongsi pengalaman dengan al-Qaradhawi dalam mewarnai aliran sederhana dalam masyarakat Islam di Malaysia yang semakin subur kini.

Ilmu-ilmu yang diminatinya

Al-Qaradhawi amat mencintai segala ilmu Islam dan ilmu yang dapat membantu ilmu-ilmu Islam tersebut. Sebagai seorang ulamak besar, mencintai ilmu merupakan satu kemestian. Penulis pernah berjumpa dengan al-Qaradawi di Pameran Buku Antarabangsa di Kaherah pada tahun 1994 dan meneliti buku-buku terbaru. Beliau sentiasa membeli buku-buku terbaru. Ini menunjukkan minatnya membeli dan membaca buku-biku walaupun telah menjadi ulamak besar.

Menurutnya, beliau sangat mencintai bahasa Arab kerana bahasa Arab merupakan lidah rasmi Islam. Di samping itu, bahasa Arab merupakan syarat memahami al-Quran dan al-Sunnah,. Beliau menyebutkan bahawa pada hakikkatnya, saya sangat mencintai segala jenis ilmu Islam serta ilmu-ilmu bantu yang dapat memberi kefahaman ilmu-ilmu Islam itu. Oleh itu, saya amat mencintai bahasa Arab kerana bahasa Arab merupakan lidah rasmi Islam. Di samping itu, bahasa Arab adalah syarat memahami al-Quran dan al-Sunnah, ijtihad dan cara pengambilan hukum.

Menurut al-Qaradhawi, bahawa beliau menghadapi dua pendirian terpenting dalam memilih pengkhususan pengjiannya iaitu pertama selepas tamat sijil menengah untuk memilih kuliah yang ingin dimasukinya. Banyak orang menasihati beliau agar menyambung pelajran di Kuliah Darul Ulum di Uniersiti Fuad I (Universiti Kaherah) atau Kuliah Bahasa Arab di Universiti al-Azhar kerana mereka mengetahui kebolehannya dalam bahas Arab dan kesusasteran dan mengubah puisi sejak awal usia. Tetapi beliau secara peribadi memilih Usuluddin kerana saya sangat mencintai ilmu-ilmunya. Ini juga disebabkan beliau pernah belajar pada peringkat rendah dan menengah di al-Azhar dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab. Perkara ini sudah memadai untuk belajar sendiri. Sementara kuliah Usuluddin mempunyai subjek tafsir, hadith, akidah, falsafah, akhlak, sejarah Islam yang merupakan subjek asas dalam membentuk akal pemikiran Islam. Oleh itu, beliau memasuki kuliah Usuluddin dan tamat dengan menjadi graduannya.

Pendirian kedua yang beliau ambil ialah selepas penubuhan bahagian pengajian tinggi di kuliah Usuluddin pada tahun 1957. Ia mempunyai dua jabatan iaitu Jabatan Tafsir dan Hadith dan Jabatan Akidah dan Falsafah. Setiap jabatan tersebut mempunyai keistimewaannya tersendiri. Keistimewaan jabatan yang pertama adalah nyata dan keistimewaan jabatan kedua kerana ia merupakan wasilah untuk mengetahui pemikiran dunia, falsafah-falsafah semasa, sejarah pemikiran dan menolak pemikiran yang salah dari perspektif Islam. Ijazahnya mencukupi syarat untuk memasuki kedua-dua jabatan tersebut. Walaupun begitu, markah dalam pelajaran akidah dan falsafah lebih tinggi. Beliau berbelahbagi untuk memilih antara jabatan tersebut sehinggalah beliau berjumpa dengan gurunya Dr. Muhammad Yusuf Musa. Beliau menyarankannya agar memasuki Jabatan Tafsir dan Hadith.

Al-Qaradawi menyebutkan bahawa Dr. Muhammad Yusuf Musa menceritakan mengenai dirinya yang merupakan profesor dalam bidang falsafah tetapi sekarang mengajar di kuliah Syariah. Syariah merupakan asas dan matlamat. Beliau menyebutkan saya mempunyai asas dalam bidang falsafah yang membolehkan saya membaca sendiri.

Oleh itu, kita dapati al-Qaradhawi mempunyai keluasaan ilmu Islam semua bidang hasil pembelajaran di fakulti Usuluddin dan juga melalui pembacan buku-buku.Sebagai seorang ulamak, beliau bukan sahaja pakar dalam sesuatu bidang yang dipelajari tetapi juga dalam ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Islam seperti fiqh dan usul fiqh. Malahan banyak orang menyangka beliau adalah graduan dari kuliah Syariah. Sebenarnya, beliau adalah anak didik dari kuliah Usuluddin. Oleh kerana beliau sentiasa mengambil berat mengenai kebebasan dari taqlid,ijtihad, membuat tarjih antara pendapat-pendapat ulamak dan mengeluarkan fatwa maka orang ramai menyangka beliau adalah graduan kuliah Syariah.

Beliau menyebutkan bahwa sekarang saya membaca segala ilmu-ilmu Islam. tafsir, hadith, fiqh, usul Fiqh, tauhid, sejarah, tasawuf dan akhlak, Ramai orang menyangka –kerana saya lebih tumpu kepada fiqh dan usul Fiqh- saya graduan kuliah Syariah.Sebenarnya, saya anak didik kuliah Usuluddin tetapi perjuangan kebebasan dari taqlid dan asabiyyah menjadikan saya lebih tertumpu kepada kefahaman al-Quran dan al-sunnah, membuat perbandingan antara pendapat-pendapat ulamak dan mazhab dengan merujuk kepada dalil-dalil asli. Di samping itu, saya sentiasa mengeluarkan fatwa-fatwa sejak dahulu lagi secara tulisan dan bertutur.

Al-Qaradawi mengakui bahawa beliau bukan sahaja membaca buku-buku mengenai ilmu-ilmu Islam tetapi juga buku-buku kesusasteraan, sejarah falsafah, pendidikan, sosiologi, ekonomi dan lain-lain dari ilmu kemanusiaan. Beliau mempunyai perpustakaan sendiri yang mengandungi buku-buku rujukan dalam ilmu-ilmu tersebut.Walaupun begitu, beliau sentiasa berhati-hati keika membaca buku-buku tersebut kerana dikhuatiri ada unsur-unsur serangan pemikiran terutama ilmu-ilmu mengenai agama dan aliran-aliran ynag bertentangan dengan Islam. Beliau mengakui ilmu-ilmu tersebut merupakan kemestian dalam membentuk seorang tokoh muslim semasa.

Pekerjan rasmi dan anugerah

Al-Qaradhawi pernah menjawat beberapa jawatan. Antara jabatan-jawatan tersebut ialah :

i. Penyelia Hal Ehwal di Kementerian Wakaf dan Jabatan Kebudayaan Islam al-Azhar.

ii. Pengarah Kolej Agama, Qatar selama 12 tahun sejak tahun 1961

iii. Pengarah bahagian bahagian Pengajian Islam di Fakulti Pendidikan pada tahun 1973

iv. Pengasas dan Dekan Fakulti Syariah dan Pengajian Islam, Universiti Qatar.pada tahun 1977 sehingga tahun 1989/90

v. Pada tahun 1991, menjadi Pengarah Pusat Pengkajian Sunnah dan Sirah, Universiti Qatar. Beliau menjawat jawatan tersebut sehingga sekarang.

vi. Pada tahun 1990/91 menjadi pensyarah pelawat di Algeria.

Al-Qaradhawi juga menjadi ahli beberapa majlis dan yayasan tempatan dan antrabangsa yang memberi tumpuan kepada pemikiran, pengetahuan, hal ehwal Islam dan dakwah. Antaranya ialah :

1. Majlis Rabitah al-Alam al-Islami, di Mekkah,
2. Majlis Diraja Untuk Pengajian Tamadun Islam di Jordan,
3. Pusat Pengajian Islam di Oxford,
4. Majlis Universiti Islam Antarabangsa Islamabad,
5. Organisasi dakwah Islam di Khortum, Sudan
6. Mjlis Tinggi Pendidikn di Qatar
7. Majlis Pusat Penyelidikn Tamadun di Qatar
8. Ahli Lembaga fikih Islam di Mekah
9. Ahli Liga Kesusasteraan Islam
10. Ahli Gabungan ekonomi Islam di kaherah
11. Ahli Majlis dana Islam di Qatar
12. Ahli Majlis Pengajian Islam Eropah di Perancis
13. Ahli Yayasan Media Islam Antarabangsa di Islambad, Pakistan.
14. Menjawat jawatan Pengarah Lembaga Pengawasan Syariah di beberapa bank Islam. Antaranya ialah Bank al-Taqwa yang berpusat di Swizterland dan Bank Islam Qatar
15. Penasihat dalam majalah muslim Mua’asir, Islamiyyat al-Ma’rifat dan Jurnal Syariah dn Pengajian Islam, Universiti Qatar.

Beliau telah mendapat anugerah antaranya ialah :

1. Anugerah Ekonomi Islam daripada Islamic Development Bank pada tahun 1411H
2. Anugerh Antarbangsa Raja Faisal dalm bidang pengkajian Islam pada tahun 1413H bersama dengan Sayyid Sabiq.
3. Anugerah Kecermerlangan Sarjana Universiti Islam Antarbangsa Malaysia pada tahun 1996
4. Anugerah Sultan Hasan al-Bulkiah Sultan Brunei dalam bidang Fiqh pada tahun 1997.
5. Anugerah Sultan al-Uwais, Emeriat Arab Bersatu pada thun 1999.
6. Anugerah Antarabangsa Dubai pada tahun 2000

Al-Qaradhawi menceritakan bahawa beliau lebih bergembira menerima hadiah wang semasa kecil yang bernilai satu setengah junaih Mesir (RM 1000) apabila memenangi tilawah menghafal al-Quran.Hadiah tersebut lebih memberi kesan kepada jiwanya daripada menerima wang 50 ribu dollar dari Anugerah Sultan Brunei dan satu perempat juta Dirham dari Anugerah Emiriat kerana wang yang diterima semasa kecil itu telah merubah keperibadian menjadi seorang ulamak pada saat ini. Wang yang diterima dari anugerah-anugerah tersebut disumbangkan untuk dakwah dan peryebaran Islam.

http://www.mindamadani.my/content/view/107/2