Pages

Selasa, Maret 24, 2009

Dikenang Kebaikannya Bererti Berumur Panjang

Di antara hal yang dapat membahagiakan seorang muslim adalah ketika ia mempunyai umur kedua, iaitu mampu menjadikan dirinya sebagai kenangan manis (setelah meninnggalnya). Sungguh menghairankan orang yang ingin dikenang sebagai orang baik, tetapi tidak pernah mengusahakannya, baik dengan hartanya, kedudukannya, mahupun amalnya.

Telah dijelaskan di depan bahawa Ibrahim memohon kepada Tuhannya agar dikurniai 'lisaana shidqin' di kalangan orang-orang yang hidup sesudahnya. Maksudnya, Ibrahim memohon kepada Allah supaya dia selalu diingat kebaikannya oleh orang lain dan diberi ucapan selawat.

Saya kagum dengan orang yang tetap dikenang kebaikan, kemuliaan dan pengorbanannya walaupun dia telah meninggal dunia. Sehinggakan Umar pernah bertanya kepada putera-putera Harim bin Sinan: "Apa yang telah diberikan Zuhair kepada kalian dan apa yang telah kalian berikan untuk Zuhair?" Mereka menjawab: "Ia memuji kami dan kami memberinya harta." Umar berkata: "Demi Allah, apa yang kalian berikan kepadanya akan hilang, sedang pemberiannya kepada kalian akan abadi." Maksudnya pujian dan sanjungan akan tetap abadi sepanjang masa.

Petikan:
La Tahzan (Jangan Bersedih) karya Dr Aidh Abdullah al-Qarni

0 komentar: