Pages

Minggu, Oktober 25, 2009

Syeikh Muhammad Adib al-Kallas, Sangat Murah Hati & Rendah Hati

*Biografi ini didedikasikan buat syeikh yang telah wafat pada 21 Oktober lalu yang saya terjemahkan dari web bahasa Inggeris.

Syeikh Muhammad Adib al-Kallas ialah seorang ulama yang zuhud, ahli hukum terkenal dan sarjana berpendidikan tinggi.

Syeikh Adib dilahirkan pada tahun 1921 di pinggiran kota al-Qamariyah di Damsyik, Syria.

Awal Kehidupan

Ayahnya, Ahmad al-Kallas ialah salah seorang mujahid melawan penjajah Perancis dan syeikh Adib telah hafal al-Quran dan dipertahankan dengan sangat baik. Ayahnya juga ialah seorang ahli perniagaan. Ibunya, Durriya al-Kallas dikenal seorang yang dermawan, memiliki peribadi bagus dan mempunyai kesabaran. Ibunya meninggal sedangkan beliau masih kecil dan diasuh oleh saudara perempuannya. Sejak usia muda, beliau dikenal kerana kecerdasan dan cara beliau mengakui hak orang lain.

Guru-gurunya

Ayahnya mendaftarkan dirinya di sekolah-sekolah yang dikelola oleh para syeikh kerana beliau berharap bahawa anaknya akan menjauhkan dari sekolah-sekolah pemerintah selama zaman pendudukan Perancis. Beliau belajar di Madrasah al-Kamiliyyah dan di Madrasah al-Jauhariyah al-Safarjalaniyah. Pada kedua beliau mengenal dirinya dengan Syeikh Muhammad Salat Idul Safarjalni.

Beliau pindah ke al-Madrasah al-Aminiyyah mana Syeikh Kamil al-Baghal itu dan di mana beliau diajar oleh Syeikh Khair al-Jalad. Setelah itu beliau melanjutkan belajar di masjid dan di sekolah Syeikh Abdullah al-Munjalan setelah itu ia pindah ke Madrasah Al-Irshad wa al-Ta'lim.

Pada tahun 1931, ketika beliau berusia 10 tahun beliau sudah membaca dan mempelajari al-Arba'in al-Nawawiyah dan beberapa hal penting seperti Fiqh dasar Nur al-Idah di bawah Syeikh Solih Al-Farfur. Setelah itu ayahnya membuatnya bekerja sebagai seorang penjahit, pekerjaan beliau lakukan sampai larut malam. Akibatnya beliau tidak dapat melanjutkan pelajaran dengan Syeikh Shlih Al-Farfur.

Beliau bekerja bersama ayahnya di perniagaan keluarga tetapi beliau tepat waktu menghadiri pelajaran dan lingkaran-lingkaran belajar yang dilakukan oleh Syeikh al-Khatib Suhail yang berfokus pada pengiriman salam pada Nabi Muhammad saw dan pelajaran oleh Syeikh Hashim al-Khatib di mana ia membaca al-Quran.

Beliau akhirnya kembali ke pelajaran dari Syeikh Solih al-Farfur dan alasan untuk ini adalah bahawa beliau digunakan untuk membantu adiknya dalam memecahkan beberapa masalah matematik yang telah dipelajari di sekolah. Adik merasa terkejut dan beliaua biasa mengatakan bahawa beliau seharusnya untuk menemaninya ke masjid di mana beliau akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan kompleks lainnya. Syeikh Adib diterima dan kembali memperoleh pengetahuan.

Ketika Syeikh Salih melihatnya, beliau menyambutnya dengan ramah dan segera setelah beliau melihat anak itu kecerdasan dan memorinya mengarahkan beliau kepada seorang guru, 'Abd al-Halim faris yang mengajarinya beberapa tatabahasa Arab. Beliau datang dalam pemeriksaan pertama dan beliau menerima salinan al-Risdlat al-Qushayriyyah dari Syeikh Solih al-Farfur yang masih memiliki. Beliau menyelesaikan pelajaran tatabahasa, Ibnu 'Aqil dan al-Balaghah al-Wadihah.

Beliau belajar beberapa teks-teks di bawah Fiqih Syeikh Abd al-Razzaq al-Halabi dan beberapa buku penting dalam Tauhid di bawah Syeikh Solih al-Farfur bersama-sama dengan beberapa logik, warisan, tafsir, hadis, mustalah, tasauf, tajwid dan beberapa khulasat al-hisab oleh al-Āmili.

Syeikh Adib menghabiskan waktu setelah subuh terlibat dalam ibadah dan setelah itu beliay belajar Ḥashiyat Ibnu' Abidin dan di malam hari setelah Maghrib beliau terus belajar. Pada siang hari, beliau bekerja dengan ayahnya.

Syeikh Adib telah hafal Alfiyah Ibnu Malik dan bahkan menulis ringkasan pelajaran dan direvisi mereka selama hari, sementara beliau sedang bekerja. Beliau unggul dalam pelajarannya dan menjadi otoritas di bidangnya, tetapi beliau terus membantu ayahnya.

Itu adalah Kehendak Allah bahawa Syaikh menghabiskan waktu mempromosikan firman Allah dan jadi beliau adalah imam, guru dan pembicara publik di sejumlah masjid di Damsyik. Beliau lebih diperkuat oleh apa pun dia belajar lebih jauh belajar di bawah Mufti Syria, Syeikh Abu al-Yusr Abidin yang sering berkata kepadanya: "Kalau saja aku tahu anda sebelumnya." Dia mengatakan hal ini setelah mengamati pengetahuan dan kerendahan hati syeikh.

Syeikh Adib membaca beberapa surah dalam Al-Quran di bawah Fayiz Syeikh Mahmud al-Dair Atani. Syeikh Mahmud kadang-kadang bertanya kepadanya dan benar-benar terkesan dengan jawapan.

Beliau juga membaca dan belajar di bawah Syeikh Fauzi al-Munayir dan Syeikh Ahmad 'Abd al-Majid al-Dowmāni yang merupakan salah satu dari Syeikh Muhammad Salim al-Ḥalwānī murid. Beliau belajar di bawah Syeikh Abu al-Hasan al-Khabzu yang dikenal kerana retensi yang sangat baik dari al-Quran.

Ijazah-ijazahnya

Di antara para ulama yang beliau terima ijazah ialah daripada:

Syeikh Muhammad Solih Al-Farfur, Syeikh Abu al-Yusr Abidin, Syeikh Muhammad Said al-Burhani dan Syeikh Ahmad al-Siddiqi (dari Pakistan tapi beliau dibesarkan di Makkah).

Beliau bertukar Ijazah dengan Syeikh Abdul Razzaq al-Halabi dan Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Selama perjalanan beliau ke Hijaz yang beliau gunakan untuk bertemu dengan para ulama dan mereka akan bertukar ijazah.

Sifat Peribadinya

Syeikh Adib sangat murah hati dan sangat rendah hati. Jika seseorang meminjam wang dari beliau, beliau tidak pernah meminta bahkan jika orang tidak membayar. Beliau ditampilkan sangat menghormati guru-gurunya dan orang-orang berilmu. Beliau memberikan preferensi untuk menanamkan ilmu di atas dan di atas kenyamanan peribadinya.

Pada siapa yang beruntung yang telah bertemu dengannya bersetuju bahawa beliau adalah salah satu yang paling luar biasa orang yang dapat bertemu. Meskipun memiliki segunung pengetahuan, beliau adalah orang yang dalam kerendahan hati dan murni, layanan tulus kepada orang lain. Bahkan beliau akan menyajikan teh buatannya untuk para tetamu dan memberi waktu untuk menghibur para murid dan bahkan yang paling dasar pertanyaan.

Beliau sangat khusus pada upaya mempertahankan ikatan keluarga dan beliau mencintai menunaikan haji dan umrah di mana beliau senang menghabiskan setidaknya satu bulan terlibat dalam ibadah dan pengabdian. Dia mencintai khulafa dan sisanya dari sahabat dan keluarga Rasulullah saw dan para auliya.

Pengetahuan, Mengajar dan Membimbing

Syeikh Adib unggul dalam perdebatan seni dan kemampuan untuk memecah konstruktif argumen dan beliau memiliki kemampuan luar biasa untuk merespons secara efektif terhadap idea-idea menyimpang. Beliau juga seorang ahli dalam ilmu tauhid, warisan dan fiqh. Fiqh dan tauhid mungkin pelajaran yang paling disayangi olehnya. Syeikh Abu al-Yusr menggambarkan dirinya sebagai orang yang mirip dengan sahabat terbilang, Umar al-Khattab kerana beliau menentang tanpa takut akan kebatilan.

Beliau mengajar di Maahad al-Fath al-Islami dari waktu yang didirikan juga di Madrasah al-Aminiyyah dan beberapa sekolah menengah.

Beliau sangat rendah hati dengan murid-murid dan beliau tidak pernah berbalik siapa pun menjauh. Jika seorang murid mendekatinya dengan permintaan untuk belajar di bawahnya, beliau akan berkata: "Ini adalah waktu senggang, jadi pilih waktu yang cocok untuk anda, sehingga kami dapat membaca sesuatu." Beliau biasa mengatakan bahawa pengetahuan zakat adalah untuk menanamkan itu. Beliau selalu menanggapi positif terhadap sesuatu yang baik.

Murid-muridnya

Murid-muridnya yang banyak dan mereka termasuk orang-orang yang belajar di bawah beliau atau menghadiri pelajaran dan juga mereka yang belajar di Mahad Al-Fath Al-Islami. Ijazah beliau diberikan kepada mereka yang lulus dari Maahad Al-Fath dan beliau menyarankan para murid untuk mengikuti empat mazhab dan untuk melanjutkan dalam mengejar ilmu dan untuk memasukkan dia dalam Du'a.

Siapa pun yang membaca atau belajar di bawahnya, mencintainya dan siapa pun bertanya padanya, bahkan pernah menjadi teman dan siapa pun yang memasuki rumahnya mengenali kerendahan hatinya dan siapa pun yang berbicara dengannya mengetahui keadilan dan siapa pun yang melihatnya kagum mengamati dan cahaya.

Wafatnya

Beliau wafat pada 21 Oktober 2009 bersamaan 2 Zulkaedah 1430 di Damsyik, Syria. Umur beliau ialah 88 tahun, setelah menjalani kehidupan yang didedikasikan untuk pengetahuan, pengajaran dan pelayanan tanpa pamrih untuk para pencari pengetahuan.

Semoga Allah memberinya syurga tertinggi dalam kedekatannya dengan kekasih, Rasulullah saw dan yang paling agung, Ya Rabb!

Terjemahan daripada web bahasa Inggeris:
http://marifah.net/index.php?option=com_content&view=article&id=224:shaykh-muhammad-adib-al-kallas&catid=16:biographies&Itemid=46

0 komentar: