Pages

Sabtu, Januari 17, 2009

Syeikh Muhammad Bahjah Al-Baithar

Beliau ialah Syeikh Muhammad Bahjah Al-Baithar ibn Muhammad Baha’uddin ibn Abdul Ghani ibn Hasan ibn Ibrahim Asy-Syuhair Al-Baithar. Lahir tahun 1311 H atau 1894 M di Damsyik, ditengah keluarga ulama, yang memiliki adab dan taqwa. Leluhurnya adalah orang-orang yang hijrah dari Al-Jazair.

Guru-gurunya


Beliau bertalaqi kepada bapanya dan belajar di beberapa Madrasah Islam di Damsyik.

Diantara guru beliau ialah:

1. Ayahnya, Syeikh Muhammad Baha’uddin ibn Abdul Ghani

2. Syeikh Abdurrazaq ibn Hasan ibn Ibrahim Al-Baithar (lihat biografinya dalam Al’Alam Al-Zarkili (3/351)).

3. Syeikh Jamaluddin al-Qasimi,

4. Syeikh Muhammad Khaidir Husain At-Tunisi

5. Syeikh Muhadits Al-Kabir Negeri Syam, Muhammad Badr al-Husaini

Beliau mendapatkan pengakuan (ijazah) dari mereka.

Dakwahnya

Syeikh Muhammad Al-Bahjah mengajar dan berkhutbah di beberapa masjid sejak tahun 1328 H. Syeikh juga pernah mengikuti Muktmar al-‘Alam al-Islami di Mekkah tahun 1345 H. Di Muktamar itulah Syeikh berkenalan dengan Malik Abdul Aziz Alu Sa’ud (Raja Arab Saudi), beliau oleh sang raja diminta untuk mengajar di Ma’had Al-Ilmi’.

Tulisannya

Syeikh memiliki beberapa tulisan dan yang paling terkenal adalah tentang biografi Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, ‘Hayatu Syaikhul Islam Ibnn Taimiyyah’ yang dicetak oleh Al-Maktab Al-Islami. Ada juga kitab ‘Al-Kautsari wa Ta’liqatah’, Rihlah An-Najdiyyah Al-Hijaziyah, Al-Islam wa Shohabat Al-Kiram Baina As-Sunnah wa Al-Syi’ah dan lainnya.

Murid-muridnya

Di antara murid beliau ialah:

1. Syeikh Al-Muhadis Nasiruddin Al-Albani (w. 1420 H), menjadi murid beliau lewat ijazah yang bersambung sampai Imam Ahmad, sebagaimana ditulis dalam karya Muhammad Asy-Syaibani. Ijazah ini hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar ahli dalam hadits dan dapat dipercaya untuk membawakan hadits secara teliti.

2. Syeikh Abdul Qadir Al-Arna’uth (w. 1415 H), Syaikh Al-Baithar telah menyerahkan tugas sebagai imam dan pengajar di Mesjid Jami Asy-Syuriji di Madean kepada beliau. Ini adalah rekomendasi tertinggi dari beliau kepada Syaikh Abdul Qadir Al-Arna’uth.

3. Syeikh Abdullah ibn Abdul Ghani Al-Khayath (w. 1415 H), Imam Haram Al-Makki, pengganti Syaikh Abu Samah Abdul Dhahir sebagai Khatib, Imam dan Pengajar di Mesjidil Haram. Syaikh Abdullah Khayath menjadi murid Syaikh Bahjah ketika belajar di Ma’had Al-Ilmu As-Su’udi di Mekkah.

4. Dan lain-lain.

Wafatnya


Syeikh Muhammad Bahjah Al-Baithar meninggal pada hari Sabtu tanggal 30 Jamadilawal tahun 1396 H (1976 M).

Petikan:
http://rumahku-indah.blogspot.com/2008/04/syaikh-al-muhadits-muhammad-bahjah-al.html

0 komentar: