Pages

Sabtu, Januari 17, 2009

Syeikh Raghib At-Thabakh, Guru Syeikh Al-Albani

Beliau ialah Syeikh Muhammad Raghib ibn Mahmud ibn Syeikh Hasyim At-Thabakh, biografinya terdapat dalam kitab ijazahnya yang dimiliki oleh Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani iaitu ‘Al-Anwar Al-Jaliyah Fi Mukhtasar Al-Atsbat Al-Halabiyah’.

Beliau telah khatam Qur’an di umur yang masih kecil, kemudian beliau masuk ke Madrasah Al-Manshuriyah. Beliau termasuk murid yang cerdas dan dikenal banyak menghafal matan-matan kitab, seperti kitab al-Ajrumiyah, Maraqi Falah, Alfiyah Ibn Malik, Al-Baiquniyyah, As-Salam dalam mantiq, dan lain-lain dari berbagai matan kitab ilmu.

Guru-gurunya

Dalam qira’at: Al-Allamah Syeikh Muhammad Afandi dan Syaikh Khalid, Al-Faqih Afandi Az-Zarqa, Syeikh Abdussalam Al-Kurdi, Syaikh Ahmad Al-Badawi, Syeikh Al-‘Adib Muhammad Ridha Al-Za’im, Syeikh Syihab Ahmad Ash-Sha’buni Al-Hamudi, Al-Allamah Muhammad Siroj dan lainnya, riwayat mereka terdapat dalam Tarikh Halab karya Syeikh Raghib.


Dalam hadis: Al-Allamah Al-Muhadis Muhammad Syarifulhaq Al-Hindi, Al-Allamah Muhammad Ridho Al-Za’im, Syeikh Muhammad Khalid Al-Atasi, Syeikh Thahir ibn Shalih Al-Jazairi, Al-Allamah Badruddin Ad-Dimasyqi, Syeikh Muhammad Jafar Al-Katani, Syeikh Al-Musnad Muhammad Kamal Al-Habrawi Al-Halabi, Syeikh Sayyid Abdul Hayy Al-Katani, Syeikh Yusuf An-Nabhani, Syeikh Habbibullah Asy-Syanqithi, Al-Allamah Muhammad ‘Atha Al-Hanafi, Syeikh Abdus Sattar Ash-Shadiqi, Syeikh Abu Bakar Muhammad Arif Khauqir dan lainnya.

Tulisan-tulisannya

‘Alam An-Nubala bi Tarikh Halab, Al-Anwar Al-Jaliyah Fi Mukhtasar Al-Atsbat Al-Halabiyah, ‘Adhotul Abna’a Bi Tarikh Al-Anbiya, Asy-Syaqafah Al-Islamiyah dan lainnya. Beliau juga aktif menulis dalam majalah-majalah Islam di Syam.

Murid-murid beliau

Beliau memiliki banyak murid yang membaca kepadanya di Madrasah Asy-Syar’iah di Halab yang mana beliau adalah pengajar dan mudir disana. Diantara muridnya yang terkenal adalah Syeikh Abdul Fattah Abu Ghuddah dan Syeikh Abdullah Shidiq al-Ghumari. Kedua orang muridnya ini kemudian dikenal sangat memusuhi salah satu murid terbaiknya, Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani.

Ada kisah unik bahawa ternyata Syeikh Al-Albani tidak mendatangi Syeikh Raghib Thabakh tetapi Syeikh Raghiblah yang mendatanginya. Dahulu Ustaz Muhammad Al-Mubarak menceritakan kepada Syeikh Ath-Thabbakh tentang keberadaan seorang pemuda yang serius mempelajari ilmu-ilmu hadis dan keunggulan beliau dalam ilmu itu.

Setelah Syeikh At-Thabakh memeriksa kebenarannya, betapa kagumnya syeikh melihat Al-Albani yang waktu itu masih muda belia tapi pandai dalam ilmu hadis sehingga beliau lalu memberi ijazah riwayat sebagai penghormatan dan pengakuan darinya [Ulama wa Mufakkiruun 'araftuhum karya Ustadz Muhammad Al-Majdzuub I/288], dan bukan pemuda Al-Albani yang memintanya.

Pada waktu itu Syeikh Raghib memberikan kitabnya, Al-Anwar Al-Jaliyyah fi Mukhtashar Al-Atsbat Al-Halabiyah dan ia bubuhi dengan ijazah-ijazahnya dari guru-gurunya. Antara keduanya memang ada kesamaan iaitu bahwa keduanya memiliki banyak koleksi manuskrip dalam hadis, fiqh, adab dan lainnya.

Wafatnya

Beliau wafat pada bulan Ramadhan tahun 1370 H di Halab.

Petikan:
http://rumahku-indah.blogspot.com/2008/05/syaikh-raghib-ath-thabakh-al-halabi.html

0 komentar: