Pages

Selasa, Juli 27, 2010

Dr Akram Diya' al-Umari, Pengarang Sirah Nabawiyah As-Sahihah

Dr Akram Diya' al-Umari al-Musli al-Iraqi ialah seorang profesor sejarah Islam dan ilmu pengetahuan moden. Dia lahir pada tahun 1942 di utara Iraq.

Pengajian

- Fakulti Pendidikan di Universiti Baghdad dan lulus pada tahun 1963.
- Meraih gelar Master dari Kolej Seni dalam Sejarah Islam, Universiti Baghdad pada tahun 1966.
- Menerima gelaran doktor Sejarah Islam di Universiti Ain Syams di Kaherah, pada tesis 'Sejarah al-Khatib al-Baghdadi, Baghdad'

Peranan Pendidikan

- Pengarah, Fakulti Seni, Universiti Baghdad sejak tahun 1966 dan sepuluh tahun sampai dia dipindahkan ke Universiti Islam Madinah.
- Ketua Jabatan Pengajian Pascasarjana di Universiti Islam Madinah pada tempoh tahun 1977 hingga 1983.
- Ketua Dewan Ilmiah Universiti Islam Madinah pada tempoh 1978-1983.
- Profesor sejarah Islam di Universiti Islam Madinah.
- Seorang ahli Majlis Pusat Perkhidmatan al-Sunnah dan sirah Nabi.
- Seorang ahli kerja Dewan Raja Fahd Ilmiah Kompleks Percetakan al-Quran.
- Membimbing lebih dari enam puluh tesis dan surat untuk PhD dan Master selama dua puluh tahun terakhir, universiti dan perguruan tinggi swasta di Arab Saudi dan membahas sejumlah besar disiplin, termasuk Hadis dan sejarah Islam dan pendidikan Islam.
- Menjadi rujukan dalam penilaian dari banyak karya ilmiah dari berbagai perguruan tinggi, serta promosi saintifik bagi banyak guru di universiti dan Arab Saudi.
- Sampai saat ini Profesor di Kolej Syariah dan Undang-undang di Universiti Qatar pada tahun 1995.

Karya-karyanya

1. As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah - Sebuah kitab sirah moden tentang perjalanan hidup dan dakwah Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa Sallam dengan mendahulukan/mengedepankan metod (kaedah) ahli hadis tanpa membelakangkan metod dan usaha ahli sejarah. Yang dengannya penulis berusaha menyusunnya dengan sedaya-upaya bagi memastikan kesahihan setiap fakta yang dibawa dan dibentangkan melalui buku ini.

2. Al-Risalah wa al-Rasul
3. Masyarakat Madani di Zaman Nabi
4. Usia Khalifah
5. Nilai-nilai Masyarakat Muslim Dari Perspektif Sejarah
6. Dan lain-lain

Anugerah

Dr Akram Diya' al-Umari telah menerima Hadiah Antarabangsa Raja Faisal bagi Pengajian Islam tahun 1996.

Terjemahan dan tambahan dari bahasa Arab: http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B1%D9%85_%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A

0 komentar: