Pages

Rabu, Juli 21, 2010

Syeikh Muhammad Ied al-Abbasi

Syeikh al-Alim Muhammad Ied bin Jadallah al-Abbasi, lahir tahun 1357 H di Syria. Setelah menghafal al-Quran, dia pergi belajar kepada Syeikh Mula Ramadan al-Buti (Ayah Dr Muhammad Said Ramadan al-Buti), Mufti Syria, Ahmad Kiftaro dan lainnya. Kemudian Ustaz Khoeruddin al-Wanili memgenalkan kepadanya Syeikh al-Muhaddis al-Albani rahimahullah. Syeikh al-Albani ialah seorang yang membuatkan Syeikh al-Abbasi takjub akan ilmunya, tahqiqnya dan manhajnya yang lurus, kemudian kepadanya beliau berguru dan mengenal sunnah sahihah.

Di antara karya-karyanya yang terkenal ialah Bid’ah Ta’asub Mazhabi, Nasihati li Jama’at wal Ahzab al-Islamiyah, Haqiqah Tawasul wa Ahkamuhu dan lainnya.

Terjemahan dari bahasa Indonesia:
http://biografiulamasunnah.blogspot.com/2009/11/syaikh-muhammad-ied-al-abbasi.html

0 komentar: