Pages

Selasa, Juni 16, 2009

Syeikh Mustafa Az-Zarqa, Ulama Fiqh dan Mujtahid Syria

Biografi ini ialah permintaan dari seorang akhi yang ingin mengetahui kisah hidup ulama ini. Tidak banyak rujukan yang saya dapat mengenai ulama ini. Berikut saya paparkan biografi ulama ini yang saya terjemahkan bebas daripada bahasa Inggeris.

Syeikh Mustafa Az-Zarqa dilahirkan di Aleppo, Syria pada 1904 daripada sebuah keluarga dengan sejarah panjang dan kuat agama. Ayahnya, Syeikh Ahmad Az-Zarqa, seorang sarjana Islam, sementara itu datuknya, Syeikh Muhammad Az-Zarqa, telah diakui sebagai salah satu imam dan ulama dari abad ke-19. Oleh kerana itu, tidak menghairankan bahawa sejak masa mudanya menunjukkan Mustafa ada tanda-tanda yang besar janji yang sama di bidang agama. Dia kemudian ke peringkat sepuluh di antara ulama Islam abad kedua puluh.

Pendidikan awalnya, beliau adalah sebagai murid di kuttab, tradisional pra-sekolah dasar yang diajarkan sedikit lebih dari al-quran, membaca dan menulis. Beliau kemudian belajar di sebuah sekolah bahasa Perancis, sebelum pindah ke Fereres, sebuah sekolah menengah Perancis. Beliau kemudian bergabung dengan Al-Khusrawiyah, sekolah agama. Pendidikan ini dicampur memberinya dasar kuat di kedua moden dan pendidikan Islam. Namun jelas di mana beliau adalah pilihan.

Beliau secara teratur dihadiri belajar dari kalangan sarjana Muslim yang diadakan di masjid. Dalam bidang ini beliau menunjukkan perbezaan awal. Tradisional ini belajar di kalangan merupakan metod Islam melalui pendidikan yang panjang baris dibezakan cendekiawan telah lulus pada abad.

Mustafa Az-Zarqa adalah salah satu, tetapi ia digabungkan dengan jenis pendidikan khusus yang masih moden pendidikannya. Ini melihat beliau lulus dengan dua gelar dari Universiti Damsyik dalam satu hukum dan lainnya dalam sastera. Beliau kemudian memperoleh ijazah dalam bidang fiqh dari Raja Fuad I Universiti Kaherah, Mesir.

Kariernya pertama, beliau mengajar sastera Arab di sekolah lama, Al-Khusrawiyah. Beliau kemudian bekerja sebagai peguam selama sepuluh tahun, masa yang memberi dia dekat dengan masyarakat dan masalah mereka. Yang berdiri di dia nanti manfaat baik dalam kariernya ketika ia ditujukan persoalan mendasar yang mempengaruhi kehidupan manusia.

Apa yang paling signifikan beliau bekerja di bidang agama adalah kenyataan bahawa dia melihat Islam yang sangat penting dari perspektif yang luas, sangat penting kerana Islam ditujukan untuk diterapkan pada semua masyarakat. Dengan demikian, fleksibilitas dan kegunaan dari semua undang-undang manusia dalam situasi harus jelas.

Beliau alim dalam bidang fatwa am, fiqh, usul fiqh, undang-undang Islam dan lain-lain. Beliau juga dianggap sampai tahap Mujtahid.

Beliau bagaimanapun dekat dengan masyarakat. Dia mengajar di masjid, berbicara mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Muslim di mana-mana, banyak dialamatkan konferensi di seluruh dunia. Dia selalu berusaha untuk mencari solusi untuk masalah iman, ekonomi dan politik dari sudut pandang Islam.

Syeikh Mustafa Az-Zarqa wafat di Riyadh pada 3 Julai 1999. Isteri yang pertama wafat pada 1942 dan isteri kedua pada tahun 1983. Anak-anaknya pula bernama Naufal dan Mazin. Semoga Allah melimpahkan rahmatNya pada beliau dan memberkatinya.

Terjemahan bebas daripada bahasa Inggeris

0 komentar: