Pages

Jumat, Desember 26, 2008

Mencungkil Rahsia Buku

"Buku itu tidak dapat dicungkil rahsia yang terpendam di dalamnya melainkan setelah dibaca habis kesemuanya."

(Syeikh Abdul Fattah Abu Ghuddah)

0 komentar: